27 mei 2024

Woede en onbegrip over blokkeren fusie ROC’s in Eindhoven en Helmond

EINDHOVEN | HELMOND | De streep die minister Van Bijsterveldt (Onderwijs) heeft gezet door de voorgenomen fusie van de ROC’s Eindhoven en Ter Aa (Helmond) is in die regio slecht gevallen.

Er is woede en onbegrip over het besluit omdat met name Ter Aa er door gedupeerd wordt. Deze relatief kleine instelling (…. Studenten) heeft moeite om een breed aanbod aan opleidingen in stand te houden. Door samen te gaan met de collega’s in Eindhoven zou het opleidingenaanbod versterkt en uitgebreid kunnen worden. Met name waar het gaat om technische opleidingen.

Antoine Wintels, collegevoorzitter van ROC Eindhoven, zag de bui een aantal weken geleden al hangen. De fusietoets die de twee fusiepartners moesten doorlopen (sinds 1 oktober 2011 wettelijk verplicht) leek eindeloos te duren. Wintels is er zeer teleurgesteld over dat de minister het negatieve advies van de toetscommissie heeft overgenomen. “Het belangrijkste argument is dat er na een fusie geen keuzevrijheid meer is. Alsof er nog katholieke of protestantse scholen zouden bestaan, dat is toch allang achterhaald.”

Draagvlak
De uitkomst van de fusietoets is des te meer bitter omdat er in de Tweede Kamer, volgens Wintels, een groot draagvlak was voor de fusie. “We hebben Kamerleden, ook van de PvdA die erg kritisch was, kunnen overtuigen dat een fusie in het voordeel van de hele regio zou zijn.” In politiek Den Haag is de laatste jaren veel kritiek geuit op de ROC’s omdat die zouden zijn uitgegroeid tot mammoetinstellingen zonder menselijke maat. Om een dam op te werpen tegen verdere schaalvergroting is de fusietoets ingevoerd.

De lokale overheden en het bedrijfsleven willen een brief op poten sturen naar minister Van Bijsterveldt en er bij haar op aandringen om haar besluit te heroverwegen. Wintels gaat er echter vanuit dat de fusie tussen de ROC’s van Helmond en Eindhoven van de baan is. Hij vindt het ook belangrijk om naar de medewerkers in de organisaties duidelijkheid te scheppen. “De onzekerheid heeft al lang genoeg geduurd.” De besturen gaan nu bekijken hoe ze in de gegeven omstandigheden tot een zo optimaal mogelijke samenwerking kunnen komen.

CDA Brabant
Het veto op de fusie was dinsdag 3 april ook onderwerp van gesprek op het CDA-debat in Eindhoven. Ook daar onbegrip over de afwijzing. Enkele deelnemers suggereerden dat het samengaan van de twee ROC’s was geblokkeerd omdat er een politiek taboe is komen te liggen op fusies. Jan van Zij, voorzitter van de MBO-raad, merkte op dat OCW een inconsequent beleid voert want in Zeeland zouden de ROC’s juist gedwongen worden tot een fusie omdat veel opleidingen te weinig studenten trekken om financieel overeind te kunnen blijven.

Deel dit artikel