24 april 2024

Minister: Kwestie ‘thuiszitter’ Eindhoven gaat niet alleen over pesten

DEN HAAG | NIEUWS | Dat een leerling in Eindhoven meer dan 16 maanden thuiszat is niet alleen het gevolg van pesten. Dat stelt demissionair minister Van Bijsterveldt in antwoord op vragen van de ChristenUnie.

De minister: “Ik vind het heel erg als leerplichtige leerlingen om wat voor reden dan ook geen onderwijs volgen. Impasses dienen te worden doorbroken zodat er in het belang van de leerling gezamenlijk aan een oplossing kan worden gewerkt. De situatie in Eindhoven bleek zeer complex en is niet alleen terug te voeren op pesten.”

Inmiddels is met de inzet van velen een oplossing gevonden, schrijft de minister. Ouders hebben ondersteuning gekregen van een onderwijsconsulent en die heeft vervolgens Gedragswerk2 ingeschakeld. “Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende partijen die geleid hebben tot een voor iedereen werkbare oplossing. De leerling gaat na de zomervakantie naar een nieuwe school waarbij heldere afspraken zijn gemaakt over extra zorg en ondersteuning voor de leerling en de leerkracht.”

Volgens de ChristenUnie telt Nederland gemiddeld 850 thuiszitters vanwege pesten, maar de minister kan dit cijfer niet bevestigen. Uit eerdere onderzoeken van Ingrado (organisatie van leerplichtambtenaren) en de Nationale Ombudsman blijkt dat er geen eenduidige oorzaken zijn van thuiszitten. De minister zegt dat de problematiek van de thuiszitter regionaal wordt aangepakt met het project Gedragswerk, het project Herstart en de inzet van onderwijsconsulenten.

Om zicht te houden op alle vormen van geweld (dus ook pesten) in het basis- en voortgezet onderwijs wordt er elke twee jaar een monitor sociale veiligheid gepubliceerd. De eerstvolgende monitor verschijnt aan het eind van 2012.

Deel dit artikel