23 juni 2024

(g)een gewone leerling

Beroep: Onderwijs | Aflevering 3.2

COLUMN | Gedrieën hebben ze de klus geklaard – of nee, zo is het niet. Daniël heeft zélf de klus geklaard, maar zonder de drie medewerkers van de Frater van Gemertschool* zou hem dat niet gelukt zijn. En ze zijn trots op Daniël dat dit gelukt is: Hans Suos (sociaal-pedagogisch medewerker), Rembrandt Knip (docent wiskunde) en Frank Berens (docent Engels). Want Daniël (inmiddels 18 jaar en in het bezit van een havo-diploma) is geen gewone leerling, hoewel hij daar zelf aanvankelijk anders over dacht:

‘Ik ben begonnen op ‘de frater’, maar daar was ik het niet mee eens. Helemaal niet! Ik voelde me een gewone leerling en ik wilde naar ‘t Theresia. Maar dat ging niet door, dus toen stelde ik ze hier voor de keuze: óf ik stop helemaal met school, óf ik ga naar ‘t Beatrix. Nou, na een half jaar op ‘de frater’ ging ik naar het Beatrix.’

Aanvankelijk liep het wel op het Beatrix College, dankzij een vaste, stabiele groep begeleidende docenten, maar toen daar wisselingen in optraden gingen zijn vertrouwde ijkpunten verloren en redde Daniël het niet. Een uit de hand gelopen incident leidde tot zijn terugkeer naar de Frater van Gemertschool, maar:
‘Klassikaal onderwijs, dat kon ik echt niet aan. Dat is iets met mij, als ik een tijdje in een klas zit dan ga ik me ergeren aan de anderen en dat laat ik dan escaleren. Dat het op het Beatrix uit de hand liep, tja, misschien was ik inderdaad wel een heel lastige leerling.’

Hans Suos: ‘We hebben toen hier op school gekozen voor de weg van de geleidelijkheid. Langzaam hebben we Daniël laten wennen aan een klas. Maar de eerste tijd, toen was het heel individueel. Onze collega Frank Berens had stage gelopen op het Beatrix en die kende dus de boeken en de stof, en die is Daniel gaan begeleiden. Het einddoel was voort ons allemaal duidelijk: een havo-diploma. We hebben een schema gemaakt van de stof en Daniël heeft de gewone proefwerken gemaakt die de andere leerlingen ook kregen. Die proefwerken gaf Frank dan door aan de vakdocenten, om na te kijken.’

Hij bedoelt maar: ‘Daniël is niet gematst. We hebben hem begeleid, maar hij heeft dat havo-diploma zelf behaald. En verdiend behaald.’
‘Na een half jaar was Daniël op havo-3 niveau. Havo-4 en -5 heeft hij in het reguliere traject van de Frater van Gemertschool gedaan, met veel aandacht en structuur en in voortdurend overleg met Daniël, met zijn ouders. Alles om de afspraken scherp te houden.’

Daniël relativeert: ‘Ach, ouders. Tja, ik waardeer dat wel maar of dat nu zo’n invloed heeft gehad. Magister (het digitale leerlingvolgsysteem – gs), dat heeft goed geholpen. Dat is lekker overzichtelijk, je ziet in één keer waar je extra-aandacht aan moet schenken – en dat deed ik dan en dan kwam het wel goed.’

Ironie: nu heeft Daniël toch het felbegeerde Theresia-diploma behaald, want de havo aan onze  Frater van Gemertschool opereert onder de licentie van het Theresialyceum!

(*De Frater van Gemertschool in Tilburg is een vo-school voor leerlingen die extra zorg en begeleiding nodig hebben)

 

> Lees hier vorige aflevering: `Vele wegen leiden naar Dronten…

Deel dit artikel