22 mei 2024

Overheid vraagt mening over afschaffen anw, ckv en wiskunde verplicht

DEN HAAG | TILBURG | NIEUWS | Update | De Tweede Kamer moet over enige tijd beslissen over een aanpassing van het onderwijs in de bovenbouw van havo en vwo.

Maar voor het zover is mag iedere Nederlander zijn mening geven in een zogeheten internetconsultatie. Tot nu toe [10 oktober 2012] hebben al 1166 mensen hun reactie op de site van de overheid geplaatst. De termijn loopt op 29 november af. Vooral het afschaffen van ckv oogst kirtiek. Enkele reacties uit het onderwijs in Brabant.

Fontys Hogeschool voor de Kunsten: Het afschaffen van ckv lijkt in eerste instantie een slimme keuze, aangezien er meer focus wordt gelegd op de vakken die je het hardst nodig hebt bij de meeste vervolgstudies. Wat er echter op lange termijn gaat gebeuren is dat de jongeren niet meer worden opgevoed met cultuur en hoe deze is ontstaan. De meeste kinderen krijgen thuis weinig of zelfs niks mee van kunst en cultuur. Wat is Nederland zonder cultuur en mensen die er niks vanaf weten?

Mevrouw Groenen – Van Dooren (Oisterwijk) haalt een citaat aan van de Onderwijsraad & Raad voor Cultuur: “Cultuureducatie hoort thuis in het hart van het onderwijs: daar wordt een fundament gelegd voor de culturele ontwikkeling van kinderen.”

H. Moolenaar, docent ckv, handvaardigheid en tekenen (Schijndel):    
1.  Behoud van het vak ckv: dat is de beste garantie voor kunst- en cultuuronderwijs voor alle leerlingen.
2: Behoud van het vak ckv en een reële keuze voor een kunstvak op havo: dat biedt de beste garantie voor kwaliteit in onderwijs.
3: Behoud van werkgelegenheid voor gekwalificeerde docenten ckv en kunstvakdocenten: dat is noodzakelijk voor het leren van complexe, hogere denkvaardigheden zoals creatief denken, door leerlingen.
4: Behoud van het vak ckv is noodzakelijk in het kader van haalbare educatieve doelstellingen voor  musea en culturele instellingen.
5: Behoud van het vak ckv is belangrijk omdat dit gewenst is door de minister zelf, veel scholen (zoals de cultuurprofielscholen), ouders, leerlingen en politieke partijen.

R. Lievens, Van Maerlantlyceum (Eindhoven): “Door ckv komen leerlingen op de meest bijzondere plaatsen, waarvan ze nooit hadden gedacht er te komen. Ze spreken inspirerende personen en doen nieuwe totaalervaringen op. Kortom, er worden nieuwe werelden geopend. Met een algemene opdracht, zal deze mogelijkheid tot ontwikkeling voor grote denkers en nog grotere ervaringen worden ontnomen en worden de leerlingen, de docenten, de scholen, de gemeenten, kortom iedereen samen in ons land, ontzettend tekort gedaan.”

WETSVOORSTEL

Het wetsvoorstel bovenbouw havo-vwo bevat vier maatregelen:
• afschaffen verplichte vak ANW (Algemene Natuurwetenschappen);
• afschaffen verplichte vak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming), in plaats daarvan een algemene wettelijke opdracht voor culturele vorming;
• verplicht wiskunde voor havo profiel C&M (was tot nu toe uitgezonderd);
• aanpassing vakbenamingen Latijnse taal en literatuur en Griekse taal en literatuur tot Latijnse taal en cultuur en Griekse taal en cultuur.

Het kabinet gaat er vanuit dat door deze maatregelen, met name de algemene verplichting van wiskunde, er minder uitval zal zijn van studenten in het hoger onderwijs. Van het afschaffen van het vak CKV (op het gymnasium KCV) verwacht het kabinet een ‘kwaliteitsumpuls cultuuronderwijs’
Via een internetconsultatie kunnen alle betrokkenen bij de Tweede Fase mee denken over de vier maatregelen zoals deze in wetsvoorstel beschreven zijn. De consultatie sluit op 29 november.

> Ga hier naar de site van de overheid voor de consultatie

Deel dit artikel