27 mei 2024

Havo in Tilburg voor leerlingen met autisme nu officieel

TILBURG | NIEUWS | De Frater van Gemertschool (lwoo) en het Theresialyceum (havo, vwo) in Tilburg werken nu officieel samen om havo te kunnen bieden aan leerlingen met een stoornis in het autistische spectrum.

Deze voorziening bestond al langer, maar volgens de overheid was dat niet in overeenstemming met de regelgeving. De Frater van Gemertschool verzorgt vmbo-tl en havo voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, maar was officieel niet in het bezit van een havo-licentie. De havo-diplomering de afgelopen twee jaar geschiedde al onder de verantwoordelijkheid van het Theresia, maar de samenwerking is nu officieel bekrachtigd en vastgelegd.

De oplossing voor het juridische probleem is dat de Frater van Gemertschool voor het havo-onderwijs aan leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum nu een nevenvestiging van het Theresialyceum. De officiële bekendmaking gebeurde op een feestelijke bijeenkomst door wethouder van onderwijs Marieke Moorman.  

Toekomst Frater onzeker
In een korte toespraak getuigde zij van haar vaste voornemen om het voortbestaan van de Frater van Gemertschool zo goed mogelijk te waarborgen. Door een fiks structureel tekort op de jaarlijkse begroting is het voortbestaan van de school namelijk onzeker.

Het College van Bestuur van de Onderwijsgroep Tilburg, waaronder de Frater van Gemertschool valt, heeft onlangs aangekondigd dat het definitieve besluit over het voortbestaan zal vallen in februari 2014. De school heeft inmiddels zelf behoorlijk gesneden in de uitgaven, maar om deze voorziening voor zorgleerlingen in deze regio overeind te houden, is nog meer nodig.

> Frater van Gemertschool: ‘Niet het kind maar het systeem staat centraal’ [2011]
> Minister vordert geld terug van scholen voor autisten [2011]

Deel dit artikel