20 mei 2024

De rekening van Amarantis

BLOG | De kwestie rond de scholengroep Amarantis is het dieptepunt van het onderwijs in 2012, een eer die hogeschool Inholland een jaar eerder te beurt viel. De onderzoekscommissie die begin december verslag uitbracht was vernietigend in haar oordeel. Velen waren tekortgeschoten in hun verantwoordelijkheid.

Bestuursvoorzitter Marcel Wintels was eerder dit jaar door minister van Onderwijs Van Bijsterveldt aangetrokken om schoon schip te maken bij het bestuurlijke wangedrocht. Ontstaan door een ondoordachte fusie van mbo en voortgezet onderwijs van in totaal vijftig scholen/locaties in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Met in totaal zo’n 30.000 leerlingen/studenten.

Sommigen hebben de parallel getrokken met grote schoolbesturen als de vereniging OMO (62.000 leerlingen) en de stichting Carmel College (36.000 leerlingen). Daar leidt de grootschaligheid niet tot zichtbare problemen, hoe kan dat dan? Daar zijn mijns inziens twee redenen voor. Beide besturen bestaan al bijna honderd jaar, ze zijn als het ware organisch ontstaan. Niet met een ‘big bang’ zoals bij Amarantis. En ze hebben een beperkt en samenhangend aanbod: voortgezet onderwijs in de volle breedte. Amarantis was een verzameling van voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Het ontvlechten van Amarantis is een pijnlijk proces voor velen, niet in de laatste plaats voor de personeelsleden (omgerekend 245 fte) die hun baan kwijt zijn. Een deel van de financiële rekening van de sanering is ook duidelijk, zo blijkt uit een brief van de minister van Onderwijs Bussemaker (17 december 2012) aan de Tweede Kamer. De reddingsoperatie heeft OCW tot nu toe tien miljoen euro gekost: sociaal plan (6 miljoen), voortgezet onderwijs Almere (2 miljoen) en externe adviseurs (2 miljoen). Vooral dat laatste bedrag springt eruit.
Dit doet denken aan de nasleep van de rellen in Haren. Kosten van het geweld ongeveer 2,5 ton, kosten onderzoek 4 ton. Wat Amarantis betreft zou de rekening van de externe adviseurs naar de accountants doorgestuurd kunnen worden want die hebben, zo blijkt uit het rapport van de commissie, zitten slapen.

Laten we hopen dat er ook écht lessen worden getrokken uit al die onderzoeken.    

Deel dit artikel