21 juni 2024

Staatssecretaris ziet geen reden voor sancties tegen Tilburg

TIBURG | NIEUWS | Staatssecretaris Dekker (Onderwijs, VVD) ziet geen enkele reden om de gemeente Tilburg op de vingers te vanwege zijn integratiebeleid. Hij laat dat weten in antwoord op vragen van SP Kamerleden over het stopzetten in Tilburg van de pilot ‘In de buurt naar school’.

Het proefproject was bedoeld om na te gaan of ouders zijn te overtuigen om hun kind in hun eigen wijk naar de basisschool te sturen. Omdat de resultaten tegenvielen en de gemeente bovendien moet bezuinigen, zette de gemeente Tilburg er eind vorig jaar een punt achter. De SP vroeg zich af of de gemeente zijn wettelijke plicht niet verzaakt om integratie te bevorderen en segregatie tegen te gaan.

Dekker antwoordt dat het niet aan de Rijksoverheid is om te beoordelen of Tilburg zich op dat vlak goed van zijn taak kwijt. Dat moet de gemeenteraad doen. Hij voegt eraan toe dat de gemeente regelmatig overleg voert over segregatie met de schoolbesturen in het kader van de Lokale Educatieve Agenda. “De gemeente blijft de mate van segregatie monitoren en zal samen met de schoolbesturen actie ondernemen als de situatie daar om vraagt”, aldus Dekker.

Taalachterstand
In zijn antwoord geeft Dekker aan dat het kabinet ervan overtuigd is dat het bieden van kwalitatief goed onderwijs en het wegwerken van taalachterstanden de beste manier zijn om integratie te bevorderen. En scholen en gemeenten kunnen daarnaast nog andere initiatieven nemen zoals een scholencarrousel, waarbij ouders langs de verschillende scholen in de buurt gaan om hun kind in te schrijven. Ook in Tilburg zijn vergelijkbare activiteiten.
Dekker wijst er verder op dat de meeste kinderen in Nederland nu al naar de basisschool in hun eigen wijk gaan.

> Ga hier naar de volledige vragen en antwoorden

Deel dit artikel