18 april 2024

Docente Mytylschool wint Onderzoeksprijs Fontys OSO 2012

TILBURG | NIEUWS | Brigitte van Tongeren-Versteden, als docente werkzaam aan Mytylschool Tilburg, heeft de Onderwijszoeksprijs van Fontys OSO (opleiding speciaal onderwijs) in de wacht gesleept.

Ze kreeg de prijs vrijdag 11 januari uitgereikt in het gebouw van de opleiding in Tilburg. Voor haar meesterstuk ‘Spelling leren met klanktekens en kleuren’ kreeg ze de Onderzoeksprijs Master Special Educational Needs (Master SEN) uitgereikt. Voor leerkracht Van Tongeren staat het opbrengstgericht werken – ook in zeer gespecialiseerde onderwijssettings als een cluster 3-school – centraal. Met deze aanpak onderzocht zij de mogelijkheden van een adequaat spellingaanbod voor alle leerlingen op haar school. Het was de vijfde keer dat de prijs werd toegekend.

Praktijkgerichte meesterstukken
In 2012 studeerden zo’n 1200 studenten af bij Fontys OSO. Zij behaalden daarmee hun hbo-mastergraad in de speciale onderwijszorg. De overheid stimuleert de behoefte van leerkrachten om zich verder te bekwamen in hun kennis en vaardigheden. Het is vooral de vraag binnen de ontwikkelingen richting Passend onderwijs naar vakbekwame docenten. In haar beleidsbrieven heeft de minister van Onderwijs herhaaldelijk gewezen op de behoefte aan masters in het onderwijs om Passend onderwijs te doen slagen.
Passend onderwijs streeft na dat leerkrachten beter in staat zijn om te gaan met verschillen in de klas. De opzet van de opleiding is daarop gericht. Eind vorig jaar is Fontys OSO opnieuw door de NVAO geaccrediteerd om de opleiding uit te voeren. Er zijn in totaal drie onderwijsinstellingen in ons land die de opleiding aanbieden.

 

 

 

 

 

 

• V.l.n.r. Brigitte van Tongeren, Leo van ‘t Spijker en Florieke Mulders

 

Drie prijswinnaars
Uit de genomineerden zijn drie prijswinnaars gekozen. De tweede prijs is gegaan naar Leo van ’t Spijker uit Waddinxveen. Zijn meesterstuk levert een bijdrage aan het educatief handelen van docenten. Hij onderzocht de werking van een zogeheten ´bijsluiter´ voorleerlingen met een autismespectrumstoornis. Een werkzaam hulpmiddel bij het pedagogisch en didactisch handelen in de klas.
Op nummer drie eindigde Florieke Mulders. Zij doceert aan de Sporthogeschool in Eindhoven. In het kader van de leerroute School Video Interactie Begeleiding legde zij de basis voor een herziening van de leerlijn ´communicatie´ aan de sporthogeschool. Een verbetering van de opbrengsten van de stage van haar studenten in het voortgezet onderwijs. De onderzoeksopbrengst luidt kort en bondig: contact met leerlingen gaat beter als als basisprincipe gekozen wordt voor vriendelijk leidinggeven.

Glossy ’10 keer Beter
Bij gelegenheid van de nominatie van de Onderzoeksprijs voor de tien beste Master SEN-studenten aan het opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg van Fontys Hogescholen is er een OSO-magazine uitgebracht: de 10 keer Beter!. Een glossy waarin naast de genomineerden voor de Onderzoeksprijs ook de andere partners en het netwerk waarin het opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg opereert in beeld worden gebracht. De special is tijdens de feestelijke bekendmaking van de winnaars gepresenteerd. Deze zal in de komende periode ruim verspreid worden in het onderwijsveld.

Contact met het werkveld
De onderzoeksprijs Master SEN werd uitgereikt door Wim Ketelaars. Ketelaars is bestuurslid van Saltho Onderwijs onderdeel van de Koraalgroep. In zijn toespraak benadrukte de bestuurder van de waarde van een goede samenwerking van opleidingsinstellingen als Fontys OSO met het onderwijswerkveld. Bij Saltho is het merendeel van de leerkrachten opgeleid bij Fontys OSO en hebben dus de Master SEN-titel.
[Bron: persbericht]

Deel dit artikel