19 juni 2024

Minister: Driekwart jonge leraren heeft binnen half jaar een (tijdelijke) baan

DEN HAAG | NIEUWS | Ongeveer 78 procent van de afgestudeerden van de pabo in 2011 vond binnen een half jaar een baan. Voorgaande jaren was dat ook het geval. Wel gaat het nu, anders dan voorheen, meer om tijdelijke banen.  

Dat schrijft minister Bussemaker (Onderwijs, PvdA) in antwoord op schriftelijke vragen van PvdA Kamerlid Mohammed Mohandis. De bewindsvrouw nuanceert in haar brief het beeld dat het allemaal kommer en kwel is op de onderwijsarbeidsmarkt. Ook voor het voortgezet onderwijs geldt dat veel afgestudeerde leraren in vergelijking met 2009 en 2010 nog steeds vrij snel een (tijdelijke) baan hebben gevonden in het onderwijs. De bewindsvrouw laat wel doorschemeren dat ze de vinger aan de pols houdt wat betreft de toename van tijdelijke aanstellingen.

Ook wijst de minister erop dat recent onderzoek van SEO uitwijst dat afgestudeerden van de pabo en van de tweedegraads opleidingen in vergelijking met andere hbo-opleidingen relatief gezien vrij snel (binnen een half jaar) een baan op hun niveau vinden. Ze legt er verder de nadruk op dat het beeld in het primair en voortgezet onderwijs niet vergelijkbaar zijn, en dat er in beide sectoren (grote) regionale verschillen zijn.

Landelijk beeld
Volgens de huidige berekeningen zal er tot 2016 – landelijk gezien – een stijgende vraag zijn voor docenten in het voortgezet onderwijs. De vraag neemt daarna echter in snel tempo af. In het primair onderwijs is landelijk nog altijd sprake van een tekort. Maar de vraag is steeds minder groot door het opschuiven van de pensioenleeftijd en de stijging van de gemiddelde groepsgrootte. Wat ook een rol speelt is dat zich de afgelopen jaren minder studenten hebben gemeld bij de pabo voor een opleiding tot leerkracht. Dat wordt mede toegeschreven aan de invoering van de entreetoets. Regionaal voorziet ze wel een nijpend tekort.

Bussemaker deelt niet de zorg van haar partijgenoot Mohandis dat een groep talentvolle docenten door de crisis voor het onderwijs verloren dreigt te gaan. “Ik heb geen aanwijzingen dat op landelijk niveau afgestudeerde leraren niet of relatief moeilijk aan het werk komen in het onderwijs.

Deel dit artikel