19 juli 2024

Topambtenaar ’s-Hertogenbosch ziet niets in doordecentraliseren – toch gebeurt het

DEN BOSCH | NIEUWS | Hans Migchielsen, topambtenaar bij de gemeente ’s-Hertogenbosch en verantwoordelijk voor het huisvestingsbeleid van scholen, ziet niets in doordecentraliseren van rijksbudgetten naar de besturen. Toch gaat het in zijn gemeente gebeuren.

In een interview met Schoolfacilities legt Migchielsen, hoofd van de afdeling Jeugd en Onderwijs, uit dat hij niet principieel tegen doordecentralisatie is. Maar hij vindt dat gemeenten een keuze moeten hebben. Migchielsen is dan ook tegen een plan van het kabinet om bij wet te regelen dat de huisvestingsgelden voortaan in de toekomst rechtstreeks naar de schoolbesturen gaan.

Volgens het afdelingshoofd past doordecentralisatie niet in het huisvestingsbeleid zoals de gemeente ’s-Hertogenbosch dat in nauwe samenspraak met de besturen vorm geeft. “Dankzij een goede integrale gemeentelijke visie op onderwijs, een uitstekende samenwerking met de schoolbesturen en door de regie te houden, kan Den Bosch trots zijn op zijn onderwijshuisvesting. […] Om onze onderwijsambities waar te maken geven wij meer geld uit aan huisvesting dan door het Gemeentefonds is geoormerkt”, zegt Migchielsen in het interview in Schoolfacilities.

Toch werd vandaag bekend dat ook de gemeente ’s-Hertogenbosch gaat doordecentraliseren. Weliswaar in een specifieke situatie, maar het is een breuk met het verleden. Om de nieuwe onderwijscampus te kunnen realiseren is namelijk met Ons Middelbaar Onderwijs afgesproken dat voor de vier OMO-scholen in de gemeente wel doordecentralisatie van huisvestingsgelden zal plaatsvinden.

> Lees ook: ‘Geen spijt van doordecentraliseren huisvestingsgelden’ [2012]

> Lees ook: Doordecentraliseren of niet, is dat wel de vraag? [2012]

 

Deel dit artikel