17 april 2024

Tiener College krijgt geen navolging, de ideeën wel

GORINCHEM | NIEUWS | Het lijkt erop dat het initiatief van het Tiener College zoals dat in Gorinchem vorm heeft gekregen, vooralsnog geen navolging krijgt. Voor de ervaringen die worden opgedaan met het tieneronderwijs is echter wel interesse, omdat ze mogelijk bijdragen aan de overbrugging van de kloof tussen basis- en voortgezet onderwijs. Voor een deel van kinderen is de overstap van po naar vo een groot struikelblok.

Het Tiener College in Gorinchem is een initiatief van de besturen LOGOS (po) en CS De Hoven (vo). Het tieneronderwijs is in deze gemeente in fysieke zin een onderwijsvoorziening die bedoeld is voor leerlingen in groep 7/8 van de basisschool en klas 1 en 2 van de middelbare school. De kinderen zitten in één gebouw en krijgen van één team van docenten onderwijs. In formele zin is het echter geen school, want de regelgeving kent geen school voor kinderen tussen tien en veertien jaar. Om dat te realiseren zou een stelselwijziging nodig en dat is in Nederland als trekken aan een dood paard. De beide besturen spreken daarom liever van een (doorlopende) programmalijn.

Complex model
Om het veld bij te praten had KPC Groep, dat initiatieven met tieneronderwijs begeleidt, een mini-conferentie belegd op het Tiener College in Gorinchem. Uit de mond van aanwezige bestuurders viel op te tekenen dat het Gorinchemse model – dat uniek is in Nederland – elders waarschijnlijk geen vervolg krijgt. Simpelweg omdat het juridisch en bestuurlijk ingewikkeld is. Er is bijvoorbeeld sprake van twee vormen van bekostiging, van twee toezichtkaders, van twee cao’s en van uiteenlopende lesbevoegdheden.

 

Ad Poulisse, algemeen directeur van 2College in Tilburg, vatte het aldus samen: “Complimenten voor het initiatief, want wij hebben het niet aangedurfd.” 2College (vo) lanceerde drie jaar geleden, samen met het bestuur van Tangent (po),  in Berkel-Enschot het plan om een tienercollege te starten. Maar vanwege een samenloop van omstandigheden en de bestuurlijke complexiteit, is dat initiatief in de ijskast beland. Wel wordt er nog gekeken hoe de pedagogisch-didactische aanpak, zoals omgaan met verschillen, meer op de doelgroep kan worden toegesneden. Dan komen de ervaringen in Gorinchem van pas. Ook andere besturen zijn daar, zo bleek gisteren, benieuwd naar.

Laboratorium
Dat het Tiener College een onderneming is die veel inspanning vergt van de betrokken partijen, werd gisteren wel duidelijk. Gerrit Ordelman, bestuursvoorzitter van LOGOS, vertelde dat alleen al de voorbereiding drie jaar in beslag had genomen.

De kosten van het onderwijs kunnen uit de reguliere bekostiging worden voldaan, maar de benodigde extra investering komt voor rekening van beide besturen. Dat is een bewuste keuze, want het Tiener College heeft een laboratoriumfunctie. Het moet leiden tot onderwijsinnovaties die ook op de andere scholen hun weg kunnen vinden. Gevraagd naar wat in het proces was tegengevallen zei Ordelman dan hij vanuit de organisatie minder support heeft gekregen dan hij had verwacht. Ondanks dat hij daar veel energie in heeft gestoken.

Dat er een (brede) kloof gaapt tussen po en vo, daar waren de aanwezigen het wel over eens. Bestuursvoorzitter Arjen Smits van CS De Hoven merkte op dat die afstand zelfs groter is dan hij altijd heeft gedacht. In het Tiener College is naar boven gekomen dat de professionals van respectievelijk po en vo ieder een ‘eigen taal’ hanteren waardoor het soms lastig communiceren is.
Op het Tiener College, dat vorig jaar van start is gegaan, zitten nu 33 leerlingen. Dat moeten er over drie jaar honderd zijn.

Deel dit artikel