17 april 2024

Katholieke scholen profileren zich met week van het katholiek onderwijs

DEN BOSCH | NIEUWS | Update | In de week van 6 tot en met 10 oktober vragen de katholieke scholen in Nederland aandacht voor de specifieke waarden van het katholiek onderwijs. Ook het bisdom Den Bosch haakt in op deze landelijke actie, onder meer met gastlessen en lesbrieven. Het Bossche bisdom telt ongeveer 500 katholieke basisscholen en Brabant 90 katholieke middelbare scholen.

In Nederland zit ongeveer 34 procent van de leerlingen in het primair onderwijs op een katholieke school, 28 procent op een protestant christelijke school, 31 procent op een openbare school en 8 procent op een algemeen-bijzonder school. Die verhoudingen zijn al een flink aantal jaren stabiel. In Brabant zijn de katholieke scholen in het primair onderwijs veruit de grootste met een marktaandeel van rond de 65 procent.

Het initiatief van de landelijke actieweek gaat uit van de NKSR (Nederlandse Katholieke Schoolraad). De organisatie wil laten zien dat een katholieke school ‘een huis ter bemoediging is: een plek waar de leerlingen zich met elkaar geborgen weten en juist daarom zich kunnen ontwikkelen.’ De mensen op de scholen laten zien war katholieke waarden concreet betekenen en hoe deze waarden in de dagelijkse schoolpraktijk zijn opgenomen. Met voorbeelden die o.a. betrekking hebben op de3 vieringemn, schoolprojecten, samenwerking met de schoolomgeving. Contacten met de parochies, enz.

Een school die zich nog heel bewust is va haar identiteit is bijvoorbeeld basisschool St. Willibrordus in Eersel. De school gebruikt haar naam om verbinding te maken met het geloof. Het heiligenbeeld neemt een prominente plaats in binnen de school.

Binnen het bisdom Den Bosch zijn er twee medewerkers (bisschoppelijk gedelegeerden voor het onderwijs) die de katholieke scholen ondersteunen in het inhoud geven aan hun identiteit. Zij bezoeken scholen en onderhouden contacten met docenten levensbeschouwing /godsdienst, schoolbesturen, schoolleiders, identiteitsbegeleiders en onderwijsbegeleidinginstanties binnen het bisdom. Ook worden er contacten onderhouden met de landelijke bestuursgremia en de bisschoppelijke onderwijscommissies. Daarnaast kunnen bisschoppelijk gedelegeerden parochiebesturen en pastores adviseren en ondersteunen aangaande hun betrokkenheid met het onderwijs.

Cijfers Brabant
Het katholiek basisonderwijs is met 154.000 leerlingen dominant. Dat is een percentage van ongeveer 66 procent. Voor het openbaar onderwijs is het ruim 16 procent, voor het christelijk onderwijs ruim 5 procent en het algemeen bijzonder onderwijs 10 procent.
Voor het voortgezet onderwijs in Brabant zijn de cijfers als volgt. Er zitten 98.000 leerlingen op een katholieke middelbare school (67%), 17.000 op een openbare school (11.8%), 9.500 op een pc-school (6.5%) en 8.000 op een algemeen bijzondere school (5.5%). De overige leerlingen zitten op een school met een combinatie van denominaties, of op een antroposofische school. [Bron: Kerncijfers OCW / STAMOS]

> Voor meer informatie over de week van het katholiek onderwijs in het Bisdom Den Bosch:  Jeanne Ketelaars: jketelaars@bisdomdenbosch.nl
> Zie ook website NKSR

Deel dit artikel