20 juni 2024

Druk ouders op schooladvies toegenomen

UTRECHT | NIEUWS | In tien jaar tijd is de druk van ouders bij het opstellen van het advies voor kind bij de overstap naar het voortgezet onderwijs toegenomen. Ongeveer 44 procent van de scholen zegt deze druk vanuit ouders te ervaren. Dat blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie naar de kwaliteit van het basisschooladvies,

Het gaat vooral om de vraag van ouders om het advies naar boven bij te stellen, bijvoorbeeld van vmbo-t naar havo. De inspectie heeft in het onderzoek niet kunnen achterhalen of de scholen vervolgens ook gehoor geven aan deze druk en het advies voor een vervolgopleiding aanpassen. Er is overigens ook sprake, zij het in veel mindere mate, van tegendruk vanuit de middelbare scholen. Volgens de inspectie vragen sommige vo-scholen om een lager te adviseren.

Over het algemeen is de kwaliteit van het schooladvies volgens de Onderwijsinspectie aan de maat, ‘maar er is wel ruimte voor verbetering’. De inspectie hield een steekproef onder 118 scholen die de Eindtoets basisonderwijs van Cito afnemen om de kwaliteit van de adviesprocedure in kaart te brengen. Het onderzoek richtte zich op de samenhang tussen het basisschooladvies en de eindtoets en de samenhang tussen het advies en het vervolg van de schoolloopbaan.

De eindtoets speelt een belangrijke rol bij de advisering, maar is niet dominant maar aanvullend. Overigens geeft minder dan de helft van de scholen het advies aan de ouders voordat de uitslag van de Citotoets bekend is. Van dit schooljaar wordt de eindtoets later dan voorheen afgenomen, en de verwachting is dat daardoor de betekenis van het schooladvies versterkt wordt.
De inspectie heeft ook trendanalyses gemaakt. Daar komt onder meer naar voren dat sinds enkele jaren de scholen gemiddeld een iets lager onderwijsniveau adviseren. Daardoor stromen minder leerlingen door naar havo en vwo. Daarnaast komen sinds vorig jaar juist iets minder leerlingen in het derde jaar van het voortgezet onderwijs op een hogere positie dan het advies aangaf.

Ga hier naar het rapport van de Onderwijsinspectie

Deel dit artikel