23 mei 2024

Nieuwe loot aan het onderwijs: het econasium

TILBURG | NIEUWS | Scholen bieden een steeds gevarieerder onderwijsaanbod. Een nieuwe loot aan de stam van het onderwijs is het econasium. Twaalf vwo-scholen in Brabant zijn er mee begonnen.

Economiestudies zijn populair in het hoger onderwijs. De economische crisis heeft het enthousiasme bij jongeren nauwelijks getemperd. Maar een deel van de scholieren die zich inschrijven op hogeschool of universiteit verkijkt zich op de zwaarte van die studie. “Ongeveer een kwart van onze economiestudenten haakt in het eerste jaar af”, weet Hans Gremmen, universitair hoofddocent aan de Tilburgse universiteit.

Hij is, samen met economiedocent Hans van den Burght van het Odulphuslyceum, bedenker van het econasium. Bedoeld om vwo’ers meer inzicht te geven in wat het vak economie nu eigenlijk is. “Dat studenten uitvallen komt deels doordat ze een verkeerd beeld hebben van het vak, ze denken dat het alleen gaat over geld verdienen. Het is veel meer dan dat, het gaat over modelmatig en analytisch denken.”

Wat een deel van de studenten op de universiteit opbreekt is dat ze zich niet realiseren dat er in een studie economie een flinke portie wiskunde aan te pas komt, waaronder ook statistiek. Op het econasium is daar veel aandacht voor, aan de hand van een cursus statistiek die is toegesneden op leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Als ze dat onder de knie hebben krijgen ze op de universiteit informatie over uiteenlopende onderwerpen die mogelijk geschikt zijn voor hun profielwerkstuk. Ze volgen ook colleges en debatten en krijgen begeleiding van universitair docenten bij het uitdiepen van hun profielwerkstuk. Leerlingen mogen simulatiespellen spelen, en ze maken excursies naar bedrijven en instellingen.

Projectleider Hans Gremmen.

Volgens Gremmen snijdt het mes van het econasium van meerdere kanten. “Het geeft uitdaging aan leerlingen die wat meer aankunnen. Leerlingen maken kennis met de universiteit en ze zijn in staat om een bewustere studiekeuze te maken.” De universiteit hoopt verder dat dankzij het econasium ook meer begaafde leerlingen voor een studie economie kiezen.

Voorsprong
Dat wil overigens niet zeggen dat je een absolute uitblinker moet zijn om de studie succesvol af te ronden. “Wij verwachten van studenten dat ze een brede interesse in economie hebben en niet schrikken van een analytische aanpak.” Gremmen zegt dat het econasium ook interessant is voor leerlingen die nog niet weten of economie iets voor hen is.

“Statistiek heb je ook nodig bij studies als natuurkunde, psychologie of sociologie. Dus dat is geen verspilde tijd. En je doet onderzoeksvaardigheden op, je hebt als student een voorsprong.”
Leerlingen op het econasium krijgen vanaf halverwege het vierde jaar twee uur in de week extra statistiek, naast het gewone programma. Dat loopt door tot halverwege de vijfde klas, waarna ze met hun profielwerkstuk aan de slag gaan.

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in de bijlage Schoolkeuze van het Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad]

Deelnemende scholen
De scholen die vanaf het schooljaar 2014-2015 deelnemen aan het Econasium zijn: Odulphuslyceum (Tilburg), Willem van Oranje College (Waalwijk), Sint-Janslyceum (Den Bosch), Gymnasium Beekvliet (Sint-Michielsgestel), Gertrudiscollege (Roosendaal), Rodenborch-College (Rosmalen), Jacob-Roelandslyceum (Boxtel), Mill-Hillcollege (Goirle), Mollerlyceum (Bergen op Zoom), Norbertuscollege (Roosendaal), Sint-Joriscollege (Eindhoven) en het Bisschop Bekkerslyceum (Eindhoven).

> Meer informatie op www.econasium.eu

Deel dit artikel