22 juli 2024

Brabantse onderwijsprijzen voor brede school Haren en praktijkschool Pius X

DEN BOSCH | NIEUWS | Brede Bossche School Haren en de afdeling praktijkonderwijs van het Pius X College in Bladel hebben de Onderwijsprijzen Noord-Brabant 2013 – 2015 in de wacht gesleept. De uitslag werd op 28 januari tijdens een feestelijke bijeenkomst in het provinciehuis in Den Bosch bekendgemaakt.

De winnende scholen ontvingen uit handen van gedeputeerde Brigit van Haaften (CDA, o.a. onderwijs en cultuur) de prijs, bestaande uit een beeldje en een oorkonde. De winnende scholen dingen op 25 maart in Rotterdam mee naar de Nationale Onderwijsprijs. Van Haaften sprak tijdens de feestelijke uitreiking over een hoog niveau van de uitzendingen. Ze benadrukte dat belangrijk is dat scholen naast hun dagelijkse werk ook bijzondere projecten opzetten en – vooral ook – deze kennis met andere scholen delen. Van Haaften prees het enthousiasme van de deelnemende scholen, en noemde ze inspirerende voorbeelden.

Onderwijsjournalist Emmanuel Naaijkens wees, als voorzitter van de jury, op de enorme dynamiek  die het onderwijs in Brabant, van voorschoolse opvang tot het hoger onderwijs, kenmerkt. Ook de diversiteit van de inzendingen voor de onderwijsprijzen getuigde daarvan. Hij merkte ook op dat er onder de genomineerden scholen waren die eerder in de week het predicaat Excellente School hadden verworven. ‘Dat kan geen toeval zijn’. In 2011 won CBS De Grebbe in Bergen op Zoom eerst de Brabantse Onderwijsprijs en vervolgens de Nationale Onderwijsprijs. Ook deze school heeft al meer jaren op en rij het predicaat excellent.

De provincie stelde ook een geldprijs beschikbaar voor de beste presentatie tijdens de uitreiking. Die prijs ging naar basisschool De Pionier in Valkenswaard en naar het Augustinianum in Eindhoven. De jury bestond uit Ine Rozen (Statenlid SP), André Steenhart (AOb) en Emmanuel Naaijkens.

BBS Haren: Techniek = Toekomst
Vanaf het schooljaar 2013-2014 wordt jaarlijks schoolbreed een techniekweek georganiseerd om techniek onder de aandacht te brengen bij leerlingen en ouders. De activiteiten zijn gepresenteerd tijdens de Open Huis avond aan ouders,wijkbewoners en andere geïnteresseerden.
Doel: Aandacht en interesse voor techniek en belangstelling verwerven voor het verder ontwikkelen en uitbouwen van het techniekaanbod. Men wil een leerlijn techniek ontwikkelen, gericht op loopbaanoriëntatie. Er wordt nauw samengewerkt met het bedrijfsleven en vo-scholen.

De coördinator van het project van Pius X krijgt de onderwijsprijs uitgereikt door gedeputeerde Van Haaften.

Bladel, Pius X-College, afd. Praktijkonderwijs: Kijk! Mijn leven
De school heeft in samenwerking met de GGD een nieuwe lesmethode ontworpen met een eenduidige aanpak om zelfredzaamheid en een
gezonde leefstijl te bevorderen. Deze methode speelt in op de behoefte van Praktijkscholen en VMBO Basis/Kader om op een structurele manier leerlingen te ondersteunen bij het nemen van de regie over hun eigen leven. De lesmethode bestaat uit vier leskaternen voor de docent en een digitaal werkboek voor leerlingen. Vier thema’s komen aan bod: zelfbeeld, voeding,  seksualiteit, op jezelf. Kijk! Mijn Leven zal in augustus 2015 een complete leerlijn zijn voor leerjaar 1 tot en met 3.

> Ga hier naar de site van de Onderwijsprijs
> Ga hier naar het programmaboekje met een omschrijving van alle genomineerden

Deel dit artikel