19 april 2024

Een poepie van 18 miljoen?

Beroep: onderwijs | Aflevering 5.35

COLUMN | Als pr-functionaris van ROC Tilburg zou ik er bijna jaloers van worden: drie keer haalde ROC Leiden de voorpagina van de NRC en twee keer bladzijde 3. Dat is mij nooit gelukt, met ons ROC. Maar goed, de inhoud van de berichtgeving  stemt minder vrolijk: de nakende ondergang van het ROC en de dreigende overname door ID College, de onverhoedse redding door de minister op kosten van alle andere ROC’s (afgedwongen solidariteit, en het ID College moest uit de krant vernemen dat de overname niet doorging), het hilarische nieuwbouwdebacle –een gebouw dat wordt begroot op 50 miljoen, dat uiteindelijk 90 miljoen kost en dan achteraf getaxeerd wordt op 55 miljoen. Ja, u denkt dat ik het verzin, maar het staat allemaal in de NRC en het Onderwijsblad had er laatst ook een artikel over. De vigerende uitdrukking luidt ‘het moet niet gekker worden’ maar voor Leiden geldt: het wordt steeds gekker.

Het artikel in het Onderwijsblad leerde mij dat er heel veel geld is gaan zitten in het scheppen van parkeergelegenheid. Parkeergelegenheid! Zou ROC Leiden ook een missie hebben met: ‘de leerling centraal’?  En dat de directie dan denkt: ‘Leerling centraal? Ja hoor, maar éérst moet ik mijn auto kwijt kunnen.’ En nu blijft de leerling dus weg, schreef de NRC. Nou, gelijk hebben ze want om al die financiële gaten te dichten heeft de directie fors bezuinigd op het primaire proces en scoren nu heel veel opleidingen van ROC Leiden onder de maat. Bovendien is het financiële gat niet gedicht, blijkt uit de krant van vrijdag 12 juni: als ROC Leiden niet deze maand nog 18 miljoen krijgt toegeschoven, zijn ze per 1 juli failliet! Ik zei het al: het wordt steeds gekker.

De minister wil die 18 miljoen wel doorschuiven van Den Haag naar Leiden, maar de Tweede Kamer wil eerst een duidelijke begroting zien. Een duidelijke begroting! Ha! De lieverds. We hebben het hier over een instelling die een gebouw neerzet met de afspraak dat meteen na voltooiing te verkopen aan Green Real Estate (een commerciële partij die gewoon geld wil verdienen), het vervolgens twintig jaar te huren van Green Real Estate en het daarna terug te kopen. Green sleepte door deze malle constructie een gunstige lening binnen van de Bank van Nederlandse Gemeenten. Begrijpt u het nog? Ik niet, ik citeer alleen de krant maar ik geloof niet dat de school die dit verzint een duidelijke begroting kan of wil maken.

Die mannen van Green Estate, die moeten gelachen hebben om die schooldirectie die dacht dit vastgoedspel mee te kunnen spelen en er beter van te worden. Alsof het Monopolie is. ‘We zullen die schoolmeesters eens een poepie laten ruiken’, zullen ze gedacht hebben. Voor 18 miljoen euro stront, zou ik zeggen.

> Vorige aflevering Kurt wordt gearresteerd

Deel dit artikel