23 mei 2024

2College Durendael behoudt licentie tweetalige onderbouw

OISTERWIJK | NIEUWS | 2College Durendael heeft een verlenging gekregen van de licentie voor het aanbieden van tweetalig onderwijs (in casu Engels) in de onderbouw van havo en vwo. De onderbouw van de school is afgelopen voorjaar gevisiteerd en de uitslag was positief.

Het certificaat  wordt toegekend door het landelijk netwerk voor tto-onderwijs. Geert Mulders, locatiedirecteur van 2College Durendael, nam op 23 september, tijdens een bijeenkomst in Utrecht, het vernieuwde junior certificate voor het tweetalig onderwijs (tto) in ontvangst. Durendael is een tto-school voor havo en vwo, zowel in de onderbouw (junior) als de bovenbouw (senior).

Om het junior certificate te mogen voeren, moet het tweetalig onderwijs voldoen aan bepaalde voorwaarden. Frans van Kranenburg, EIO (European and International Orientation)-expert sprak tijdens de uitreiking lovende woorden over het tto-onderwijs op Durendael. Men is met name tevreden over de ontwikkeling die de school heeft doorgemaakt op het gebied van internationalisering  en de inzet van het portfolio daarbij.
Daarvoor heeft Durendael een eigen format ontwikkeld , dat een voorbeeldfunctie kan vervullen voor andere scholen.  De school  is uitgenodigd door het Europees Platform om het portfolio tijdens een landelijke bijeenkomst in november a.s. te presenteren.

• Leerlingen van het vmbo van Durendael bezoeken Londen.[Foto 2College Durendael]

Internationalisering
Internationalisering loopt als rode draad door alle lessen. De school leidt leerlingen op tot wereldburgers. Naast de reguliere vakken, die voor minimaal 70% in het Engels worden gegeven, krijgen de leerlingen les in Global Citizenship. Ook is er aandacht voor CLIL (Content and Language Integrated Learning). Dat wil zeggen dat docenten van de Engelstalige vakken tijdens hun les bewust bezig zijn met taalverwerving in het Engels. Verder zijn er de buitenlandse reizen,  de uitwisseling van leerlingen met andere landen, de internationale avonden op school  en deelname aan allerlei interculturele projecten, zoals bijvoorbeeld het Comeniusproject.

De school is blij met het junior certificate en is bezig ook het tweetalig onderwijs in de bovenbouw voor havo en vwo te versterken. Dit jaar slaagden alle eindexamenkandidaten havo en vwo voor het IB (International Baccalaureate)-examen. Het IB-diploma is internationaal erkend en geeft toegang tot alle hogescholen en universiteiten ter wereld.
[Bron: persbericht]

Deel dit artikel