13 april 2024

KPC maakt draaiboek voor vluchtelingenkinderen op school

DEN BOSCH | NIEUWS – Sinds afgelopen zomer hebben scholen in Nederland te maken gekregen met een toenemende stroom van vluchtelingen. KPC Groep zegt daarover vragen te krijgen vanuit het onderwijs. Scholen vragen zich af hoe ze zich kunnen voorbereiden op de komst van vluchtelingenkinderen. Ook deze kinderen zijn leerplichtig.

Om scholen te ondersteunen heeft KPC het initiatief genomen voor het samenstellen van het draaiboek ‘Vluchtelingenkinderen bij ons op school’. In deze brochure krijgen leerkrachten praktische handreikingen en tips aan voor de eerste opvang van vluchtelingenkinderen. Scholen die meer informatie willen, kunnen contact opnemen met Machiel van de Laar, (m.vandelaar@kpcgroep.nl).
[Bron: website KPC]

> Ga hier naar het draaiboek

Deel dit artikel