18 april 2024

Positief oordeel NVAO over Opleidingsschool Midden-Brabant

TILBURG | NIEUWS | De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) heeft een positief oordeel gegeven over Academische Opleidingschool (AOS) Midden-Brabant. Dat is een samenwerkingsverband van de Universitaire Lerarenopleiding van Tilburg University (ULT), Fontys Hogeschool en de middelbare scholen van vereniging OMO.

De drie partijen hebben een gezamenlijke gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opleiding van aankomende, startende en ervaren leraren. Daarnaast wordt ook samengewerkt aan innovaties en onderzoek. Dit alles leidt tot beter onderwijs; alle aangesloten OMO-scholen geven ieder vanuit hun eigen profiel invulling aan de begeleiding van leraren.

De lerarenopleidingen en de betrokken scholen geven binnen de AOS Midden-Brabant invulling aan de ervaren noodzaak van intensievere samenwerking om goede leraren te kunnen blijven opleiden. Leraren zijn niet klaar na het behalen van hun diploma; het is van wezenlijk belang dat zij zich ook tijdens hun leraarschap blijven ontwikkelen. Deze doorlopende leerlijnen maken onderdeel uit van een landelijke ontwikkeling waarbij vereniging OMO voorop loopt. Er is veel belangstelling vanuit andere onderwijsorganisaties voor deze vorm van samenwerking met lerarenopleidingen.

De NVAO beoordeelt het opleiden als goed. De kwaliteitszorg  is op orde, evenals de mate van samenwerken en de manier van toetsen. Als sterk punt werd onder andere gezien dat universitaire lerarenopleiding ULT tot stand is gekomen in samenspraak met de scholen. Als aanbeveling werd onder andere benadrukt dat het doen van onderzoek nog verder uitgebouwd kan worden door nog meer te leren van elkaar, en dat ook de innovaties van de verschillende scholen nog meer ingezet kunnen worden in de opleiding van studenten.

De AOS’en van vereniging OMO hebben een ambitie die verder reikt dan alleen het opleiden in de school. Een academische opleidingsschool begeleidt beginnende docenten en zorgt voor doorlopende professionalisering van de meer ervaren collega’s. Een academische opleidingsschool richt zich dus op professionalisering van docenten. Zodoende wordt ook de academisering van docenten bevorderd. Sinds 2014 zijn alle scholen van de vereniging aangesloten bij een van de AOS’en.

Tot de AOS Midden-Brabant behoren, naast ULT en Fontys, de scholen 2College, Odulphuslyceum, Theresialyceum, De Nieuwste School, (Tilburg), Mill-Hillcollege (Goirle), Maurickcollege (Vught) Sint-Janslyceum, Van Maerlantlyceum/Bossche Vakschool, Jeroen Bosch College (Den Bosch), Gymnasium Beekvliet (Sint-Michielsgestel), Rodenborch-College (Rosmalen), Jacob Roelandlyceum en het Baanderherencollege (Boxtel).
[Bron: persbericht]

 

Deel dit artikel