23 mei 2024

‘Nederlandse studenten welkom in Antwerpen’

ANTWERPEN | NIEUWS | Nederlandse jongeren die aan de Universiteit Antwerpen willen studeren zijn van harte welkom. Dat zegt rector Herman Van Goethem, die een jaar geleden aantrad, in een interview met de website ScienceGuide. Hij laat daarmee een ander geluid horen dan zijn voorganger die zich bezorgd toonde over een groeiende toestroom van Nederlanders.

Volgens de meest recente cijfers van het ministerie van Onderwijs van Vlaanderen volgen er bijna tienduizend Nederlanders een opleiding in het hoger onderwijs. Daarvan staan er ongeveer tweeduizend ingeschreven aan de Universiteit Antwerpen, zo’n tien procent van het totale aantal studenten. Vooral de studie diergeneeskunde is in trek bij de Nederlandse jongeren, van de eerstejaars komt ongeveer de helft uit Nederland.

Maar Universiteit Antwerpen is absoluut niet van plan om de komst van Nederlanders af te remmen. Integendeel, op de website staat te lezen: ‘Wil je de grens oversteken om hier te komen studeren? Goed idee! Antwerpen is een bruisende studentenstad en de Universiteit Antwerpen is een jonge, dynamische instelling waar grensverleggend en vernieuwend onderzoek wordt uitgevoerd op internationaal niveau.’

Andere onderwijscultuur

Rector Van Goethem wijst er in het interview wel op dat Nederlandse studenten er rekening mee moeten houden dat de onderwijscultuur in Vlaanderen heel anders is. “Wij mikken veel meer op het beheersen van grote hoeveelheden leerstof. Onze onderwijscultuur is klassieker en minder interactief. Nederlandse studenten zijn dat niet onmiddellijk gewoon. Daar staat tegenover dat zij veel mondiger zijn. Wij leren ook van hen”, zegt Van Goethem.

Op de campus van de Universiteit Antwerpen. Foto Jonathan Ramael/UA

Vijftien jaar geleden was het aantal Nederlandse studenten ongeveer tweeduizend, sindsdien is dat bijna vervijfvoudigd. Belangrijke reden om voor een hogere studie in Vlaanderen te kiezen is het aanzienlijk lagere collegegeld (in Vlaanderen studiegeld). Dat bestaat bij onze zuiderburen uit een basistarief plus een bedrag per studiepunt. Gemiddeld bedraagt het collegegeld van een student in Vlaanderen ongeveer 900 euro, in Nederland is dat 2006 euro. Ook is er geen numerus fixus voor studies, wat de populariteit voor geneeskundige studies verklaart.

In Vlaanderen laait af en toe de discussie op of er niet een grens moet worden gesteld aan het aantal Nederlandse studenten in het hoger onderwijs en leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Omgekeerd gaan er namelijk minder Vlaamse kinderen en studenten naar een onderwijsinstelling in Nederland. Europese regels laten dat echter niet toe omdat er dan sprake zou zijn van discriminatie.

> Interview ScienceGuide met rector Van Goethem

> Informatie voor Nederlandse studenten

 

Deel dit artikel