19 juli 2024

De erosie van het docentenimago

31 januari 2013

OPINIE | Door Gerard Olthof | In het rapport Kiezen voor kwalitatief sterke leraren adviseert de Onderwijsraad om de instroomeisen voor de lerarenopleidingen te verzwaren. | Lees meer

Deel dit artikel