29 februari 2024

HAS-voorzitter onderscheiden bij afscheid

DEN BOSCH | NIEUWS | Jeroen Naaijkens (61), collegevoorzitter van de HAS Den Bosch, is bij zijn vertrek op 2 juli 2010 onderscheiden met de Hertog Jan. Deze provinciale onderscheiding werd hem, namens Gedeputeerde Staten, overhandigd door commissaris van de koningin Wim van de Donk voor zijn bijzondere verdiensten op het terrein van onderwijs, landbouw en milieu (zie foto).

Ir. Naaijkens werd twaalf jaar geleden aangetrokken als voorzitter van HAS Den Bosch. Hij was tot dat moment als directeur van de technische faculteit werkzaam bij de Hogeschool West-Brabant (nu Avans). Daarvoor was hij o.a. werkzaam bij de Heidemij, de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Ruimtelijke Ordening. Hij volgde aan de (Landbouw) Universiteit Wageningen de opleiding landschapsarchitect.

Onder zijn leiding maakte HAS Den Bosch een forse groei door. Lag het aantal studenten bij zijn aantreden op ongeveer 1350, nu zijn er dat bijna 1800, een groei van ruim 30 procent.

Volgens het college heeft Jeroen Naaijkens heeft op sublieme manier leiding gegeven aan de HAS. Onder zijn leiding groeide de hogeschool, werden tal van vernieuwingen ingevoerd en werden waardevolle binnenlandse en buitenlandse contacten gelegd. Daarmee heeft de heer Naaijkens een betekenisvolle bijdrage geleverd aan het onderwijs in de provincie Noord-Brabant. Daarnaast heeft hij zich in nevenfuncties, zoals het voorzitterschap van de BMF, bijzonder verdienstelijk gemaakt.

De Hertog Jan wordt toegekend aan personen die zich gedurende langere tijd hebben ingezet op een maatschappelijk terrein in de provincie.

Deel dit artikel