19 april 2024

Promovendus: ‘Studiehuis kreeg niet de kans zich te ontwikkelen’

14 juli 2010 Emmanuel Naaijkens

NIJMEGEN | NIEUWS | De vernieuwing van het onderwijs in de tweede fase van havo en vwo kwam niet van de grond omdat het studiehuis (het didactisch concept) niet de kans heeft gekregen zich te ontwikkelen. Ongunstige condities en tegengestelde beleidsmaatregelen van de overheid vormden belangrijke obstakels. Uit het mislukken van deze vernieuwing zijn echter niet de goede lessen getrokken.

| Lees meer

Deel dit artikel

Kinderrechter bestraft scholieren die hacken

14 juli 2010 Emmanuel Naaijkens

JURIDISCHE KWESTIE | In het kielzog van voortschrijdende technologische ontwikkelingen, dienen zich onvermijdelijk nieuwe rechtsvragen aan. Een beroemd voorbeeld is het Elektriciteitsarrest uit 1921. Dat ging over de vraag of het illegaal aftappen van stroom een vorm van diefstal was.

| Lees meer

Deel dit artikel

Inspectie: Zeer zwakke school boekt na twee jaar vooruitgang

14 juli 2010 Emmanuel Naaijkens

DEN HAAG | NIEUWS | Basisscholen die van de Onderwijsinspectie het predicaat zeer zwak hebben gekregen slagen er meestal in om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren. Daarmee zijn ze echter nog niet uit de gevarenzone want ze voldoen dan nog niet aan de eisen van de basiskwaliteit, de scholen zijn dan nog wel zwak. De vooruitgang heeft wel een duurzaam karakter.

| Lees meer

Deel dit artikel

Vriendschap beschermt kind tegen stress op school

14 juli 2010 Emmanuel Naaijkens

NIJMEGEN | NIEUWS | Kinderen die op school door hun medeleerlingen worden uitgesloten raken erg gestrest. Door ze in staat te stellen vriendschappen aan te gaan met leeftijdgenoten kan dat voorkomen worden. Ouders kunnen bij hun kinderen al op hele jonge leeftijd de vaardigheden ontwikkelen om vriendjes te vinden. Dat blijkt uit promotieonderzoek van drs.

| Lees meer

Deel dit artikel

Dalton scoort het best in traditioneel vernieuwingsonderwijs

14 juli 2010 Emmanuel Naaijkens

UTRECHT | NIEUWS | Van de basisscholen die traditioneel vernieuwingsonderwijs bieden scoren de Daltonscholen het best. Het Daltononderwijs doet het ook iets beter in vergelijking met de gemiddelde basisschool. Dat blijkt uit een onderzoek in het kader van groots opgezet en langlopend onderzoek naar de ontwikkelingen van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs met de naam Cool 5-18.

| Lees meer

Deel dit artikel

Ernstig geweld op scholen is geen uitzondering meer’

14 juli 2010 Emmanuel Naaijkens

INTERVIEW | Het onderwijs is onvoldoende voorbereid op calamiteiten. Dat stelt journalist Hans Marijnissen, die een inventarisatie maakte van ernstige incidenten en met schoolleiders sprak over hun ervaringen. Zijn opmerkelijke conclusie is dat er nauwelijks uitwisseling van informatie plaatsvindt waar iedereen van kan leren. Marijnissen wil de scholen daarbij helpen.

| Lees meer

Deel dit artikel

Zij namen afscheid van het onderwijs

13 juli 2010 Emmanuel Naaijkens

TILBURG | Marianne Backx heeft aan het eind van het vorig schooljaar afscheid genomen als groepsleerkracht van basisschool De Vijf Hoeven in Tilburg. Ze begon haar carriere op deze school veertig jaar geleden toen die nog de Gabrielschool heette.

| Lees meer

Deel dit artikel
1 2