23 juni 2024

Overzicht van onderwijsblogs

NIEUW

Blogger: Henk Lamers
Specialisme: ict in het onderwijs

Profiel: Innovatie coach bij UBUNTU Learning. Was voordien onder meer werkzaam bij CPS en het ministerie van Onderwijs. Betrokken bij 21st Century Skills

 ? Ga hier naar blog

 

Blogger: Willem van Dinther
Specialisme: digitale informatievoorziening in onderwijs in relatie met verandermanagement

Profiel: Onderwijsman, primair de aandacht voor het primaire proces. Vijfentwintig jaar MBO handelsonderwijs. Staat op ROC Eindhoven o.a. aan de wieg van de digitale boekentas en de draadloze mbo-school. Projectleider E-learning, Stafdienst Onderwijs. Werkzaam bij afdeling Informatiemanagement ROC Eindhoven, Stafdienst I&A en projectleider informatievoorziening in onderwijs,

? Ga hier naar blog

 

Blogger:  Erno Mijland
Specialisme: Ict in het onderwijs

Profiel:  Erno Mijland is zelfstandig adviseur met als achtergrond een opleiding tot docent Nederlands en Engels. Hij schrijft voor onderwijsbladen en heeft boeken geschreven over onder andere het opvoeden van gamende kinderen, creatief denken, onderwijs, technologie en loopbaan. Erno verzorgt lezingen, presentaties en workshops over de impact van nieuwe technologie op leven en leren.

? Ga hier naar blog
? Ga hier naar interview met Mijland op Onderwijs Brabant
 

 Blogger: Reinout van Brakel / Onderwijs in grafieken
Specialisme: Cijfers over het onderwijs, in al zijn facetten.
(‘Lies, damned lies and statistics’  Of de katholieke variant: ‘Leugens, statistieken en bidprentjes‘)

? Ga hier naar blog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blogger: Ronald Buitelaar
Specialisme: Onderwijs breed

Profiel: Noemt zichzelf eenonverbeterlijke schoolmeestermaar heeft ook journalistieke aspiraties. Nooit te beroerd om ergens commentaar op te leveren.

? Ga hier naar blog

 

Blogger: Hans van Driel
Specialisme: Nieuwe media

Profiel: Vice-decaan onderwijs op de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg. “Ik ben verantwoordelijk voor onderwijs en dus ook voor vernieuwing. Mijn specialiteit is de invloed van digitalisering, de verschuiving van een schriftcultuur naar een digitale cultuur. Ik geef ook nog twee cursussen die van belang zijn, over beeldcultuur en over mediawijsheid.”

? Ga hier naar blog
? Lees ook interview met Hans van Driel op Onderwijs Brabant

 

Blogger: Marcel van Herpen
Specialisme: ErvaringsGericht Onderwijs E.G.O.

Profiel: Van Herpen (Dinther, 1967) is vanaf 2008 projectleider van het expertisecentrum Duurzaam Opvoeden en Ontwikkelen (www.duoo.org) en was vanaf 2001 projectleider van het expertisecentrum voor ErvaringsGericht Onderwijs Nederland (www.expertisecentrumego.nl). Hij geeft lezingen en workshops en begeleidt scholings– en implementatietrajecten in VVE, PO, VO en HBO. Het expertisecentrum E.G.O. Nederland werkt samen met het Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs in Leuven o.l.v. prof. Ferre Laevers. Het expertisecentrum DuOO werkt samen met het NIVOZ o.l.v. prof. Luc Stevens.
Van Herpen is vanaf december 2010 presentator van het tv-programma De kamer van Brabant van Omroep Brabant.

? Ga hier naar columns

 

Blogger: Annemarie Boin
Specialisme: Opbrengstgericht werken en management

Profiel: Annemarie Boin is senior adviseur bij Fontys Fydes en adviseert scholen en beleidsmedewerkers van gemeenten over het realiseren van goed onderwijs en voor – en vroegschoolse educatie. Specialisaties: veranderingsprocessen ondersteunen bij de invoering van opbrengstgericht werken, Wat Werkt!, het gedachtegoed van Marzano, 1-zorgroute en handelingsgericht werken.

? Ga hier naar blog

Blogger: Patrick Koning
Specialisme: ICT en onderwijs

Profiel: Patrick Koning (1970) is werkzaam als senior leraar bij de ICT-Academie op het Koning Willem I College in Den Bosch. Gaf in het verleden diverse presentaties op congressen en publiceerde bij vakbladen als Software Release Magazine, Computable, Open Computing, et cetera.

? Ga hier naar blog

Blogger: Frank van den Oetelaar
Specialisme: ICT en onderwijs
 
Profiel: Was vijftien jaar werkzaam als leerkracht op OBS De Kajuit in Oisterwijk. Had toen al een bijzondere interesse in het gebruik van computers in het onderwijs. Was betrokken bij TOWN (Stichting Tilburg OnderWijs Netwerk) en heeft sinds 1998 het bedrijf Oetelaar Consultancy. Hij adviseert onder meer schoolbesturen op het gebied van Onderwijs en ICT.

? Ga hier naar blog

Blogger: Margreet van den Berg (en zoon)
Specialisme: ICT en onderwijs

Profiel: Opgeleid als bibliothecaris. Mijn werkterrein is het onderwijs: ik heb gewerkt binnen en met allerlei onderwijsvormen, vanaf het basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs. Bij ThinkQuest heb ik gewerkt als projectmanager en onderwijskundig adviseur. Tegenwoordig doe ik free-lance-werk. Verder schrijf ik artikelen voor verschillende bladen, verzorg presentaties voor (aankomende) docenten en houd me daarnaast o.a. bezig met de community Games2Learn waar geïnteresseerden in games en onderwijs elkaar ontmoeten.

? Ga hier naar blog

Blogger: Prof. Philip Eijlander
Specialisme: universitair onderwijs

Profiel: Is sinds 20 november 2008 de rector magnificus van de Universiteit van Tilburg. Daarvoor was hij gedurende ruim drie jaar de decaan van de Tilburgse Rechtenfaculteit.Hij is hoogleraar staats- en bestuursrecht. Voorheen was hij onder meer werkzaam als raadadviseur wetgeving en directeur Onderzoek en Ontwikkeling bij het Ministerie van Justitie en als directeur Toezicht bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

? Ga hier naar blog

 

Blogger: Sjoerd Slagter
Specialisme: voortgezet onderwijs

Profiel: Sjoerd Slagter is vanaf de start in 2006 voorzitter van de VO-raad. Hij begon zijn carrière in 1975 op het Corderius College in Amersfoort. Daar werkte hij achttien jaar als docent filosofie en biologie en later als conrector onderbouw. Daarnaast was hij parttime vakdidacticus biologie aan de Universiteit Utrecht. Vervolgens werd Slagter directeur van het ROC ASA en voorzitter van de centrale directie van het Agnieten College. Tot zijn benoeming bij de VO-raad, was hij voorzitter van het College van Bestuur van SSCO in Zwolle e.o..

? Ga hier naar blog

Bloggers: Tomas Oudejans

 Specialisme: voortgezet onderwijs

Profiel: Tomas Oudejans is rector van het Theresialyceum in Tilburg,. Hij doet verslag van de zaken die hij dagelijks in het onderwijs tegenkomt.

? Ga hier naar blog

Deel dit artikel