20 april 2024

Osse wethouder waarschuwt voor gevolgen van maximum aantal leerlingen in een klas

OSS | NIEUWS | De Osse onderwijswethouder René Peters (CDA) wijst in zijn nieuwste blog voor de mogelijk grote gevolgen als het aantal kinderen in een klas aan een maximum wordt gebonden. Dat zou zelfs als resultaat kunnen hebben dat de toekomst van gymnasiumklassen onzeker wordt.

De groep Leraren in Actie (LiA) is bij wijze van Burgerinitiatief op internet een petitie gestart om het aantal leerlingen in een klas op de middelbare school terug te dringen. Volgens de groep kan dat het beste door in een periode van drie jaar een plafond vast te stellen van maximaal 24 leerlingen. (Over)volle klassen zijn in toenemende mate een probleem, ze stellen het uithoudingsvermogen van docenten op de proef. De kwaliteit van het onderwijs lijdt daar onder. Inmiddels hebben bijna 30.000 mensen de petitie getekend. Er zijn 40.000 handtekeningen nodig om het onderwerp op de agenda van politiek Den Haag te kunnen plaatsen.

Wethouder Peters, die vroeger zelf ook voor de klas heeft gestaan, vindt de actie sympathiek, maar het effect zou wel eens averechts kunnen zijn. Dat heeft te maken met de systematiek van de financiering van het onderwijs, die gebaseerd is op een bedrag per leerling. Kleine klassen zoals op een gymnasiumafdeling, zijn onder meer mogelijk omdat op andere afdelingen grotere klassen worden gevormd. Dat geldt ook voor vakken die weinig leerlingen kiezen zoals wiskunde D.
Het probleem van (te) volle klassen kan alleen opgelost worden als de overheid substantieel meer gaat investeren in het onderwijs, en dat ziet Peeters niet zo snel gebeuren.

> Ga hier naar het blog van wethouder Peters

> Ga hier naar de petitie tegen overvollle klassen

Deel dit artikel