19 juni 2024

Merletcollege start op twee locaties met ‘zesjarige’ havo

  CUIJK | NIEUWS | Met ingang van het nieuwe schooljaar biedt het Merletcollege de mogelijkheid om een ‘zesjarige’ havo te volgen. Het is de eerste school in Brabant die met dit traject start. In Nederland zijn nog twee scholen die een zesjarig havo aanbieden.

Volgens de Wet op het voortgezet onderwijs is de havo een vijfjarige opleiding. Strikt genomen is een zesjarige havo niet mogelijk. Wat het Merletcollege aanbiedt is een combinatie van vier jaar vmbo-t (mavo) en het vierde en vijfde leerjaar van de havo. Door deze route onderwijskundig als een havo in te richten ontstaat de facto een zesjarige havo.

De ‘havo6’, zoals de school deze variant noemt, is speciaal bedoeld voor leerlingen die de capaciteiten hebben om een havo-diploma te halen, maar daar wel meer tijd en extra begeleiding voor nodig hebben. Na de havo kunnen de leerlingen doorgaan met een hbo-studie.

Doorstroming
De presentatie van havo6 komt op een moment dat er veel discussie is over de doorstroming van leerlingen van de theoretische leerweg in het vmbo naar de havo. Een aantal scholen stelt aan die overstap dusdanig hoge eisen dat het voor leerlingen onmogelijk is om daadwerkelijk door te stromen.

Politiek Den Haag heeft kenbaar gemaakt dat het onwenselijk is dat er extra drempels voor deze groep leerlingen worden opgeworpen. De VO-raad heeft juist deze week bekendgemaakt dat er uniforme afspraken komen over de overstapvoorwaarden. Ongeveer twintig procent van de vmbo-t leerlingen gaat nu na het behalen van het diploma verder aan de havo, zij het met wisselend succes.

Citoscore
Om toegelaten te worden tot havo6  moeten leerlingen in groep 8 beschikken over een gemengd advies havo/mavo (havo/vmbo-t) en een citoscore van 533 tot en met 535. De school omschrijft het potentieel op zijn website als ´een groep leerlingen die op zoek is naar een algemene, brede basis en nog niet voor één beroep wil worden opgeleid. Deze leerlingen zijn meer theoretisch dan praktisch ingesteld en zijn bovendien op hun niveau de talige leerlingen´.

Op de havo6 is het vierde leerjaar een schakeljaar naar havo 4 en een ijkpunt. De leerlingen behalen in het vierde leerjaar het mavodiploma. De verwachting is dat dit voor de beoogde leerlingen weinig problemen zal opleveren omdat de inhoud en het niveau van de vakken op een hoger plan ligt dan op de reguliere mavo, aldus het Merletcollege. Bovendien worden zij verplicht in zeven vakken in plaats van in zes vakken eindexamen te doen.

De keuze voor een zesjarige havo-opleiding brengt geen extra kosten voor ouders met zich mee. Het verlengde traject zal zowel op de vwo/havo-afdeling in Cuijk als op de vestiging van het Merletcollege in Grave worden aangeboden.
 

Deel dit artikel