22 mei 2024

Planning schoolvakanties voortaan op website Onderwijs Brabant

DEN BOSCH | NIEUWS | Het Brabants Overleg Vakantieplanning (B.O.V.) publiceert zijn advies over de schoolvakanties in Noord-Brabant voortaan op de site Onderwijs Brabant. Tot voor kort was die informatie te vinden op de site van de provincie Noord-Brabant.
 
De provincie heeft bij de herijking van haar beleid vastgesteld dat onderwijs geen kerntaak is en dat daarmee ook een eind komt aan haar rol in de inroostering van de schoolvakanties. Voor het B.O.V. was dat aanleiding om op zoek te gaan naar een ander informatieplatform. De nieuwe website Onderwijs Brabant, een initiatief van onderwijsjournalist Emmanuel Naaijkens, bood uitkomst.
 
Leo Swaans, voorzitter van het B.O.V., begrijpt de keuze van de provincie. “Het vaststellen van de schoolvakanties is een wettelijke bevoegdheid van schoolbesturen en het ministerie van OCW. Waarbij het ministerie centraal de zomervakanties vaststelt, en de besturen in onderling overleg de andere vakantieperiodes”. Swaans benadrukt dat de provincie het B.O.V. altijd ruimhartig heeft ondersteund in zijn werkzaamheden.
 

Het B.O.V. is in 1992 opgericht om tot een betere afstemming te komen van de schoolvakanties van het primair en voortgezet onderwijs in de diverse regio’s in Brabant. Dat was nodig omdat met name aan de randgebieden vakanties soms uiteen liepen wat het voor ouders erg lastig maakte om hun vakanties te plannen.
 
Uitgangspunten
In het B.O.V. zitten vertegenwoordigers van besturen uit alle Brabantse regio’s.  In onderling overleg maken zij een vakantierooster.“Daarbij hanteren we twee belangrijke uitgangspunten. Het belang van het onderwijs en een gelijkmatige verdeling van de periodes tussen de vakanties.”
 
In die bijna twintig jaar is het over het algemeen goed gelukt om tot een aanvaardbare planning van de vakanties te komen, een enkel incident uitgezonderd toen OCW een voor het zuiden ongelukkig besluit nam. “Elk bestuur kan een eigen afweging maken, maar het advies dat wij als B.O.V. afgeven voor Brabant wordt door vrijwel elke school gevolgd. Dat heeft status”, aldus Swaans.
 
Meivakantie
De meivakantie is het meest lastige onderdeel van de planning. De wensen van primair en voortgezet onderwijs lopen niet altijd parallel. “Het voortgezet onderwijs moet rekening houden met de eindexamens, die zijn altijd vanaf half mei. Maar we maken de planning zo dat in mei in ieder geval één vakantieweek van primair en voortgezet onderwijs gelijk valt. Ouders kunnen dan met alle kinderen tegelijk op vakantie.”
 
Over enkele jaren gaat de zomervakantie in het voortgezet onderwijs mogelijk van zeven naar zes weken. Swaans kan nog niet zeggen wat de eventuele gevolgen daarvan zijn voor de planning.
[Bron: Persbericht]

► Ga hier naar de pagina van B.O.V.

Deel dit artikel