23 mei 2024

CDA stelt vraagtekens bij nut vakantiespreiding

DEN HAAG | NIEUWS | De CDA-fractie in de Tweede Kamer wil dat er nog eens een goed naar het systeem van de spreiding van de schoolvakanties wordt gekeken.

Volgens het CDA-kamerlid Jan de Vries zou het wel eens kunnen zijn dat de nadelen groter zijn dan de beoogde voordelen. Om de knelpunten te inventariseren heeft de partij op haar website een digitaal meldpunt voor klachten geopend.

De vakantiespreiding is ooit in het leven geroepen om de drukte op de wegen te voorkomen en er voor te zorgen dat de recreatiesector niet met een kortdurende piek van bezoekers of verblijfsgasten te maken heeft. Nederland is daarvoor opgedeeld in drie regio’s waar de scholen in de zomerperiode in beginsel ieder een week later de deuren sluiten. Het aanhouden van dit schema is voor de scholen in de betreffende regio’s verplicht. Voor de andere vakantieperiodes gelden adviesdata.

Met name wat dat laatste betreft gaat het wel eens mis. In subregio’s worden afspraken gemaakt die niet helemaal sporen met de vakantie van scholen in aanpalende subregio’s; ook komen binnen een subregio verschillen voor tussen de vakanties van primair en voortgezet onderwijs. Dat laatste verschijnsel doet zich met name voor in de meivakantie. Ouders met kinderen in verschillende schooltypen kunnen daardoor niet tegelijkertijd op vakantie.

Carnaval
Kamerlid Jan de Vries heeft nu geconstateerd dat de vakanties in het zuiden vanwege het carnaval afwijken van de adviesdata die landelijk zijn vastgesteld. In de rest van Nederland gaan de scholen volgende week met voorjaarsvakantie. “Ook in 2011 wordt daar geen rekening mee gehouden! Het is daarom heel begrijpelijk dat scholen in de regio zuid afwijken van de adviesdata van het ministerie. Maar als niet alle scholen dat doen levert dat vooral voor ouders wel veel onduidelijkheid en planningsproblemen op”, aldus De Vries in een verklaring.

Het CDA heeft vorig jaar bij het kabinet aangedrongen om eens goed te kijken naar de regeling van de vakantiespreiding, maar kreeg nul op het rekest. Omdat er bij de partij klachten blijven binnenkomen kaart De Vries de kwestie opnieuw aan in maart, tijdens een schriftelijk overleg.
[Voorjaar 2010]

► Het meldpunt problemen vakantiespreiding.

Deel dit artikel