26 mei 2024

OMO-scholen trekken slagingspercentages op

TILBURG | NIEUWS | De slaagpercentages van de scholen die onderdeel uitmaken van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) zijn voor alle opleidingen gestegen ten opzichte van vorig jaar. De slaagpercentages voor bijna alle opleidingen zijn hoger dan de landelijke cijfers.

Dit blijkt uit een analyse door OMO van alle cijfers van het eindexamen in 2013. De stijging van het aantal geslaagden bij de scholen van OMO, plus 3,4% ten opzichte van 2012, is ruim dubbel zo hoog als de landelijke stijging van 1,6% die het Ministerie van OCW eind oktober presenteerde. (zie graphic)

In een persverklaring zegt bestuursvoorzitter Eugène Bernard: “Als je kijkt naar de absolute aantallen leerlingen dan zijn de verschillen extra betekenisvol. Zo is het aantal gezakte vwo-leerlingen meer dan gehalveerd in 2013 (van 421 naar 199 leerlingen). En ten opzichte van 2012 konden dit jaar ruim 400 leerlingen meer een diploma in ontvangst nemen op één van de scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs dan in 2012.”

De bestuursvoorzitter noemt dat een prachtig resultaat. “Tegelijkertijd realiseren wij ons heel goed dat dit ‘slechts’ het slaagpercentage is; dit zegt niets over bijvoorbeeld de doorstroom naar de eindexamenklassen. De gegevens daarover geven echter geen aanleiding tot zorg. Daarnaast laat onze interne analyse zien dat vrijwel alle scholen van de vereniging OMO binnen de bandbreedte zitten van maximaal  0,5 punt verschil tussen het schoolexamen en het centraal schriftelijk eindexamen. Alles bij elkaar geven deze resultaten aan dat we op de goede weg zitten.”  

Exameneisen
Deze scores zijn extra bijzonder omdat de laatste jaren de eindexameneisen zijn aangescherpt. Sinds 2012 moet het centraal examen gemiddeld ten minste op 5,5 worden afgesloten. En sinds dit jaar geldt de ‘kernvakkenregel’: op het havo en vwo mag nog maar één vijf worden gehaald voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Beide maatregelen zijn genomen om de waarde van het diploma verder te borgen en de doorstroom naar het vervolgonderwijs te bevorderen.
[Bron: persbericht]

> Zie ook: Berichtgeving OCW over landelijke slaagcijfers
OMO jaarverslag: ‘96,2 procent overheidsbudget gaat direct naar de scholen’

Afstroom in voortgezet onderwijs toegenomen; minder opstroom van mavo naar havo

Deel dit artikel