19 juni 2024

Op 4 februari uitreiking predicaten Excellente School

DEN HAAG | NIEUWS | Meer dan 160 scholen in het basis- en voortgezet onderwijs hebben zich kandidaat gesteld voor het predicaat Excellente School. Op 4 februari worden de certificaten uitgereikt aan de scholen die dit predicaat volgens de o.l.v. prof. Fons van Wieringen verdienen.

Dit meldt staatssecretaris Dekker in een brief aan de Kamer. Aanvankelijk was het de bedoeling om al in het najaar de predicaten toe te kennen, maar gezien de grote belangstelling is de feestelijke uitreiking naar het voorjaar verplaatst. De eerste ronde uit de aanmeldingsprocedure bestond uit het opstellen van een zelfevaluatie. Daarna kregen de scholen de mogelijkheid om zich te presenteren aan de juryleden. De balans wordt opgemaakt nadat de jury de school heeft bezocht.

De staatssecretaris: “De presentaties maakten duidelijk dat Nederland zeer veel kundige en gedreven schoolleiders, docenten, ondersteunend personeel, besturen, leerlingen en ouders kent. Uit de presentaties bleek ook dat schoen graag erkenning krijgen voor hun werk en de resultaten die ze daarmee boeken”. Ze profileren zich onder ander door aandacht voor zorgleerlingen, ondernemerschap, excellente leerlingen, ouderbetrokkenheid en de vormende taak van de school.

Meetlat
De meetlat van de jury bestaat uit vijf onderdelen:
1) zeer goede resultaten, breed opgevat;
2) de wijzer waarop de school omgaat met de omstandigheden van de school;
3) de inrichting van het onderwijsproces;
4) de mate waarin het onderwijsproces bijdraagt aan behaalde resultaten;
5) het excellentiebeleid van de school, zoals aandacht voor uitblinken en goed presterende leerlingen, inpassing van zorgleerlingen en aandacht voor de vormende taak van de school.

Het kabinet wil met de toekenning van het predicaat Excellente School het onderwijs stimuleren om de leerlingen een ambitieuze leercultuur te bieden. De uitblinkers dien ook als voorbeeld voor andere scholen onder het motto ‘Scholen leren van elkaar’. Het predicaat is nu nog beperkt tot het basisonderwijs en het regulier voortgezet onderwijs. Vanaf volgend jaar komen ook scholen in het speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs hier voor in aanmerking.

Inspectie
Deze aanpak is voor de Onderwijsinspectie de opmaat naar een gedifferentieerd toezicht. De inspectie geeft nu de oordelen ‘(zeer)zwak’ of ‘basistoezicht’ (=voldoende). Daar komen mogelijk vanaf 2015 de categorieën ‘goed’ en ‘excellent’ bij.

Lees ook:

> Jury gaat beoordelen welke school zich excellent mag noemen 
> Excelleren inspireert; eindelijk een ‘Michelinster’ voor scholen

 

Deel dit artikel