16 april 2024

Schoolbestuur Signum houdt toch vast aan godsdienstige grondslag

DEN BOSCH | NIEUWS | Schoolbestuur Signum in Den Bosch houdt toch vast aan een godsdienstige identiteit. De katholieke grondslag omzetten in een bijzonder-neutrale identiteit blijkt juridisch ingewikkeld. “We willen daarom in de statuten opnemen dat ons onderwijs gestoeld is op de joods-christelijke traditie, dat is breder dan katholiek”, zegt bestuursvoorzitter Jan Timmers.

Het Bossche schoolbestuur (24 scholen) kwam eerder in het nieuws omdat het aankondigde de katholieke grondslag uit de statuten te willen schrappen. Volgens Timmers en de raad van toezicht geven de meeste Signumscholen nog nauwelijks inhoud aan hun katholieke identiteit. Ook de reputatie van de r.k. kerk speelde een rol in het voornemen om ‘katholiek’ uit de statuten te schrappen.

Juridisch blijkt het echter nog niet zo eenvoudig om van kleur te verschieten, erkent Timmers.  Er zijn namelijk scholen onder het Signumbestuur die wel hechten aan hun katholieke identiteit en daar ook uiting aan geven. Als de grondslag verandert van katholiek in bijzonder-neutraal dan is er onder dit bestuur geen plek meer voor deze scholen, bevestigt de Tilburgse hoogleraar onderwijsrecht Paul Zoontjens.

“Voor de overheid zijn alle scholen onder dat bevoegd gezag (schoolbestuur, red.) dan bijzonder-neutraal. De aanwezigheid van katholieke scholen is uitgesloten”, aldus de hoogleraar. Verandering van grondslag kan gevolgen hebben voor de financiering van de scholen door de overheid. “We zijn daarover in gesprek met het ministerie van Onderwijs”, aldus Timmers.

Toestemming NKSR
Een ander obstakel is de NKSR (Nederlandse Katholieke Schoolraad). In de statuten van katholieke scholen staat dat de NKSR toestemming moet geven voor een wijziging van de statuten. Of deze instelling het groene licht geeft is onzeker. De NKSR is in 1910 opgericht door de Nederlandse bisschoppen. In het bestuur zitten twee bisschoppen, Wiertz en Hendriks.

Het overleg met het bestuur van de NKSR moet nog beginnen. Tien jaar geleden wilde Signum ook al de katholieke grondslag schrappen, maar de NKSR stak daar toen een stokje voor, aldus Timmers. Hoe de NKSR nu tegen de kwestie aankijkt is onduidelijk, waarnemend-voorzitter Dick Wijte is niet bereikbaar voor commentaar.

De bestuursvoorzitter van Signum zegt nu dat het hem niet zoveel uitmaakt wat de juridische vorm is van het schoolbestuur. “We willen dat de diversiteit die onze scholen, net als de samenleving, vandaag de dag kenmerkt als identiteit tot uitdrukking komt in onze statuten.” Een fusie met het andere grote schoolbestuur in Den Bosch, ATO Scholenkring (openbaar en Nutsonderwijs), is niet aan de orde. “Daar werken we heel goed mee samen op allerlei terrein en daar gaan we mee door”, aldus Timmers.

Deel dit artikel