23 juni 2024

Middelbare scholen zetten wiskundeproject met Tilburgse universiteit voort

TILBURG | NIEUWS | Acht middelbare scholen* in Brabant steken ieder 2500 euro in het wiskundeproject dat ze eerder samen met de Universiteit van Tilburg hebben opgezet (UvT). Het voortbestaan is daardoor gegarandeerd.

Ruim vijf jaar geleden werd vanuit de universiteit het initiatief genomen om voor leerlingen van 5 en 6 vwo op scholen in de regio een lesprogramma wiskunde B en D te ontwikkelen. Aanleiding vormde de introductie van het nieuwe vak wiskunde D in de vernieuwde Tweede Fase. Dit vak is bedoeld om leerlingen met een breder terrein van de wiskunde in aanraking te laten komen dan wiskunde B.

Maar er was nog nauwelijks kennis op middelbare scholen over de inrichting van dat vak. Bij de Universiteit van Tilburg was die kennis en prof. Hertbert Hamers (hoogleraar Speltheorie & Operations Research) zag het samen met collega’s als een uitdaging om de scholen daarbij te helpen. Er werd een programma waarbij vwo-leerlingen op de universiteit colleges konden volgen en vo-docenten de kans kregen om zich bij te scholen en hun kennis up te date te maken.

Docenten en leerlingen
De afgelopen jaren hebben vele tientallen leerlingen en een flink aantal docenten aan het project deelgenomen, maar na vijf jaar moest de financiering anders geregeld worden. Het project heeft tot nu toe 1,2 miljoen euro gekost, waarvan 5 ton is geïnvesteerd door de UvT en 7 ton door o.a. Platform Bèta Techniek (zoals Sprint). Met een jaarlijkse bijdrage van 2500 euro per school kan het project doorgaan, in totaal 20.000 euro.

“Er is de afgelopen jaren een hele infrastructuur opgebouwd, dus daar hoeft niet meer geïnvesteerd te worden”, legt prof. Hamers de relatief geringe bijdrage van de scholen uit. Er zijn opgaven bedacht, er is een website opgezet met o.a. uitleg van wiskundestof in videofilmpjes. Bovendien nemen nu, anders dan voorheen, de vo-docenten vrijwel alle colleges voor hun rekening.

Hamers zegt dat het wiskundeproject in Nederland uniek is. “Dit is het enige project waarbij leerlingen naar de universiteit komen om wiskunde te volgen.” Deze aanpak leidt er enerzijds toe dat vwo’ers die voor een bètastudie beter beslagen ten ijs komen en anderzijds dat er een betere afstemming tussen het wiskundeonderwijs op de middelbare school en op de universiteit.

In de keuken
“We kijken dus bij elkaar in de keuken. Vo-docenten zijn enthousiast omdat ze zo meer verdieping in hun vak kunnen aanbrengen”, aldus Hamer. Een opvallend verschil is bijvoorbeeld dat op de universiteit (althans bij de studie econometrie aan de UvT) gebruik van de rekenmachine taboe is, terwijl daar op de middelbare school wel is toegestaan.
Volgens de hoogleraar wijst de ervaring uit dat leerlingen die wiskunde D hebben gevolgd het beter doen tijdens hun universitaire studie. Qua niveau is geen verschil tussen wiskunde B en D, maar de onderwerpen die aan bod komen zijn verschillend. Wiskunde D is overigens een keuzevak en er wordt geen centraal examen afgenomen, alleen een schoolexamen.

Ook andere middelbare scholen kunnen zich desgewenst aansluiten bij het wiskundeproject. Omdat de afstand een bezwaar kan zijn wordt er gewerkt aan liverstreaming van colleges via internet.

Prof. Herbert Hamers is bereikbaar op h.j.m.hamers@tilburguniversity.edu

> Meer informatie is te vinden op de website van het wiskundeproject

> Lees ook het blog van twee wiskundevrouwen
> Lees ook over de breuken in de leerlijnen van het reken-/wiskundeonderwijs

*) De deelnemende scholen zijn Mill-Hill College (Goirle), 2College Cobbenhagen, Beatrix College, St. Odulphuslyceum, Koning Willem II College, Theresialyceum, De Nieruwste School (alle Tilburg) en en Stedelijk Gymnasium (Den Bosch).

Deel dit artikel