20 april 2024

OMO reikt prijzen uit voor profielwerkstukken op havo en vwo

TILBURG | NIEUWS | Eugène Bernard, voorzitter van de raad van bestuur en van de jury, heeft vrijdag 16 juni de OMO-profielwerkstukprijs voor het beste profielwerkstuk op havo en vwo uitgereikt. Aan de prijs is een geldbedrag van 1600 euro verbonden. Voor een eervolle vermelding een cheque van 400 euro. Het was de vijftiende keer dat de prijzen werden toegekend.

Iris Begers en Anouk van Stratum van het Varendonck College winnen de profielwerkstukprijs voor de havo met hun werkstuk ‘De invloed van kleuren’, waarmee zij aantonen dat die invloed wel degelijk een stuk groter is dan we vaak denken. De jury complimenteert de schrijfsters met de combinatie van wetenschappelijke oriëntatie met niet-wetenschappelijke technieken die zij hebben toegepast.
De vwo-prijs gaat dit jaar naar Kevin Choi, leerling van Pleinschool Helder, voor zijn werkstuk met als titel ‘HiSPARC: Kosmische straling’. De jury is onder de indruk van zijn gedegen literatuurstudie naar de invloed van kosmische straling op de aarde.

• De winnaars poseren voor de fotograaf.

Nore de Kort (havo, De Nieuwste School) ontvangt een eervolle vermelding voor haar werkstuk ‘Lezen is leuk’, waarin zij onderzoekt hoe zij ervoor kan zorgen dat kinderen uit groep 6 gemotiveerd blijven om te lezen. Volgens de jury laat Nore met haar werkstuk zien dat zij klaar is voor haar vervolgopleiding aan de Pabo.
Voor de vwo-prijs gaat een eervolle vermelding naar Melissa Zwalua en Sanne van Oosterhout, leerlingen van het Theresialyceum. Zij onderzoeken in hun werkstuk ‘Geur en Geheugen, wat is het verband?’ hoe het komt dat bepaalde geuren herinneringen laten herleven. De jury complimenteert de schrijfsters met de goed geformuleerde hypotheses en het gedegen literatuuronderzoek.

Uit de regio Bergen op Zoom zijn dit jaar Elise van den Broek en Leonie van der Reest van Roncalli Scholengroep genomineerd voor de profielwerkstukprijs havo. Met het werkstuk ‘Jongeren en subculturen’ verdiepen zij zich in de verbanden tussen geschiedkundige data en levensbeschouwelijke elementen in de samenleving. De jury prijst dit werk om de balans in opzet, uitvoering en opvallende vormgeving. Elise en Leonie ontvingen een eervolle vermelding voor hun geleverde prestatie.

Uit de regio Den Bosch zijn dit jaar Nina IJdens en Laura Thomas van Gymnasium Beekvliet genomineerd voor de profielwerkstukprijs vwo. Met het werkstuk ‘Quiet’ nemen zij hun eigen school onder de loep. In het onderzoek naar de verdeling, acceptatie en ontwikkeling van introversie stellen zij zich de vraag of Gymnasium Beekvliet een geschikte omgeving is voor introverte leerlingen. De jury complimenteert de schrijfsters met de originele keuze voor het onderwerp, dat dichtbij henzelf ligt. Nina en Laura ontvangen voor hun werkstuk een eervolle vermelding.

Onderzoek stimuleren
Met de uitreiking van deze prijzen voor havo en vwo wil de raad van bestuur het belang van het toepassen van onderzoeksvaardigheden op een bijzondere wijze onderstrepen. Als beoordelingscriteria golden de kwaliteit en originaliteit van het gekozen onderwerp, de kwaliteit van de onderzoeksvaardigheden: hypothese/bewijsvoering/conclusie en de kwaliteit van de reflectie op leerpunten, samenwerking en ervaringen.

Frans Claassens, rector van het Rythovius College en jurylid: “Het jureren van de profielwerkstukken is een voorrecht. Fascinerend om te zien welke onderzoeksvragen leerlingen zichzelf stellen en hoe ze daar via onderzoek de antwoorden op zoeken. We zien veel creativiteit en talent; en we zien ook dat voor veel leerlingen het profielwerkstuk een mooie opstap is naar de studie (en soms al: het beroep) van hun dromen.”
[Bron: persbericht]

Deel dit artikel