15 juli 2024

Prof. Van de Donk: Ict kan in onderwijs alleen slagen met bevlogen docent

Prof. Wim van de Donk, commissaris van de koning in Brabant

DEN BOSCH | NIEUWS | Het onderwijs is rijp voor innovatie door een verdere de inzet van ict. Maar dat zal alleen kans van slagen hebben als er ruimte blijft voor de bevlogen docent.

Dat was de strekking van de boodschap van de commissaris van de koningin Wim van de Donk, tevens hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde, op het Brabants Onderwijscongres op het provinciehuis in Den Bosch. De onderwijsgeschiedenis heeft namelijk geleerd dat er maar één drive is en dat is de bezielende leerkracht. ‘Dat moeten we nooit vergeten’.

Als de docent door gebruikmaking van nieuwe media op een zijspoor zou belanden, dan is dat de dood in de pot voor het onderwijs. Want goed onderwijs draait om een bestendige relatie tussen de docent en zijn leerlingen c.q. studenten. De digitalisering van het onderwijs is niet alleen een technologische innovatie, maar ook een sociale. ‘Nadenken over ict in het onderwijs begint met het ontwikkelen van een visie: wat voor school wil je zijn, wat wil je bereiken met je leerlingen?’, aldus van de Donk.

Succesvol
Hij verwees in dit verband ook naar een rapport dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) al in 2002 heeft uitgebracht en waarin de voorwaarden worden geschetst voor een vruchtbare toepassing van ict in het onderwijs.  De commissaris noemde de vernieuwing van het Rijksarchief een goed voorbeeld van hoe je met gebruikmaking van ict een traditionele  gesloten voorziening succesvol kunt transformeren in eigentijds, open en toegankelijk voorziening.

Hij zei zich verder zorgen te maken over het huidige onderwijsbestel dat niet langer in staat is om de talenten van jonge mensen goed tot bloei te laten komen. Het ambitieniveau mag ook wel omhoog, betoogde Van de Donk.

Versnelling
Het Onderwijscongres is een initiatief van Schoolnet Brabant, met de bedoedling om innovatie in het onderwijs, met gebruikmaking van ict, een stimulans te geven. De eerste editie van dit congres had als thema thema ‘Duurzame vernieuwing in lerend Brabant: op zoek naar de sleutel voor versnelling’.De Bijeenkomst trok zo’n 250 belangstellenden, die konden deelnenemen aan uiteenlopende discussiebijeenkomsten en workshops.

Een van de presentaties werd verzorgd door Alfons ten Brummelhuis, hoofd onderzoek van Kennisnet. Hij hield de deelnemers een hele aardige spiegel voor door, gestaafd door onderzoek, korte metten te maken met enkele hardnekkige misverstanden als het gaat over innovatie en ict:
–           Jongeren zijn per definitie handig in gebruik van ict
–           De internetgeneratie heeft een nieuw soort onderwijs nodig
–           Alle leerlingen zijn op dezelfde manier vertrouwd met ict
Volgens Ten Brummelhuis worden deze misverstanden ten onrechte vaak gebruikt als argumenten om het onderwijs te vernieuwen.

Leerkracht in 2020
Speciale aandacht was er voor twee studententeams die de uitkomsten van de Challenge presenteerden. De teams van de Lerarenopleiding van Fontys in Tilburg en de Pabo in Eindhoven zijn gedurende een week op een locatie aan de slag gegaan om een complex onderwijsvraagstuk op te lossen. Opdracht was om een visie te ontwikkelen over de leerkracht anno 2020 met als thema ‘Get Connected’.

De uitkomsten schetsen een beeld waarin de leerkracht in 2020 meer en meer een gids is voor de leerling, inspirator en navigator in het kennislandschap. Via getconnected2020  kan iedereen een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van deze toekomstbeelden. De presentaties van de inleiders zijn vanaf woensdag 23 maart te vinden op de website van Schoolnet Brabant.
[Bron: o.a. persbericht]

www.schoolnetbrabant.nl/onderwijscongres. [website bestaat niet meer]

Deel dit artikel