16 april 2024

‘Beloon docent voor ontwikkelen van digitale leermiddelen’

TILBURG | NIEUWS | Docenten zouden een grotere rol moeten spelen bij de ontwikkeling van digitale leermiddelen. En ze zouden daar ook voor beloond moeten worden. Want op die manier krijgt de inzet van ICT in het voorgezet onderwijs pas een echt impuls.

Dat was de strekking van de boodschap van Pieter Hendrikse, lid van de raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs, op de jaarlijkse bijeenkomst over onderwijs en ICT. Een dag die bezocht werd door zo’n 260 belangstellenden. De afgelopen jaren is er op dit gebied vooruitgang geboekt, signaleerde Hendriks in zijn inleiding. Zo blijkt uit de meest recente Leermiddelenmonitor van SLO dat er in het afgelopen schooljaar een duidelijke trendbreuk te zien is in het gebruik van digitaal leermateriaal: een stijging van 26% in 2010/2011 naar 39% in 2011/2012. Maar de stappen voorwaarts zijn te klein, aldus Hendrikse.

“De school, misschien beter gezegd nog, de docent van morgen heeft nog meer ICT brood- en broodnodig”, hield hij zijn gehoor voor. De transitie van een industriële samenleving naar een kennissamenleving is in volle gang en het onderwijs moet daarin meegaan. “Om je binnen deze moderne kennissamenleving staande te houden heb je ook andere bekwaamheden en vaardigheden nodig dan we tot voor pakweg een decennium dachten.” Aangeduid met het alomvattend begrip 21st Century Skills.

Eigenaar

Volgens Hendrikse is het van belang om nog eens goed naar de uitgangspunten te kijken om het gebruik van digitale leermiddelen stevig te verankeren. Vanuit de gedachte dat de docent eigenaar is van de leermiddelen en dat hij/zij zelf ‘aan de knoppen moet kunnen draaien’. Er zijn al veel docenten, of groepen docenten, die zich bezig houden met het ontwikkelen van digitale leermiddelen, maar volgens Hendrikse werpt dat onvoldoende vruchten af. Dat komt vooral vanwege de vrijblijvendheid, docenten worden er niet of nauwelijks voor beloond.

Het voortgezet onderwijs moet nieuwe uitgangspunten vaststellen:
 – Content/leermiddelenontwikkelaar( = docent/groep van docenten) wordt beloond voor het ontwikkelde product
– Maximale flexibiliteit bij de inzet van leermiddelen is noodzakelijk (immers: docent zit aan het stuur, en moet daaraan dus ècht kunnen draaien)
– Digitalisering biedt daartoe bij uitstek de mogelijkheid
 
> Lees hier de volledige inleiding van Pieter Hendrikse
    
 Lees ook Digitale snelweg voor alle scholen in Brabant binnen handbereik [2012]

Pieter Hendrikse: ‘Educatieve uitgevers raken dominante positie kwijt’ [2010]

Deel dit artikel