20 juni 2024

ROC Eindhoven schrapt 156 voltijdbanen

EINDHOVEN | NIEUWS | ROC Eindhoven gaat 156 voltijdbanen schrappen om financiele tegenvallers te compenseren, ongeveer 12 procent van het totale personeelbestand. Dat zal voornamelijk gebeuren bij de ondersteunende functies.

Dat meldt het college van bestuur van het ROC op de website. De ingreep raakt vooral de mensen in ondersteunende functies omdat er daar, in vergelijking met de lesgevende functies, teveel van zijn. Volgens het bestuur zou het personeel voor maximaal 25 procent uit ondersteuners moeten bestaan, maar het werkelijke aantal ligt nu rond de 35 procent. Het jaarverslag van 2010 vermeldt dat er bij ROC Eindhoven 1284 vaste voltijdsbanen zijn (1592 personen). Het totale aantal studenten bedraagt 21.400.

Fusie afgeblazen

De maatregel komt niet helemaal als een verrassing, in september vorig jaar werd al een cijfer genoemd van 145 te bezuinigen voltijdbanen. Dat was in het licht van de voorgenomen fusie met ROC Ter Aa, die niet doorgaat omdat de minister geen toestemming geeft. Daar komt nu bij dat het aantal studenten dat zich inschrijft voor een opleiding bij ROC Eindhoven tot nu toe tegenvalt. En bovendien pakken de bezuinigingen van het rijk nadeliger uit dan aanvankelijk verwacht.

Meer nog dan voorheen wil het college van bestuur de nadruk leggen op het onderwijs als zodanig, en van de ondersteuning zal daarom vast moeten staan dat die een duidelijk toegevoegde waarde heeft. Dit is in de lijn met de koers die eerder is uitgezet. In het jaarverslag 2010 werd gemeld dat het onderwijzend personeel (docenten, instructeurs en onderwijsassistenten) in teams van maximaal 10 fte (15 personen) werkt. ‘We maken een consequente keuze voor excellent onderwijs en sterke onderwijsteams’, aldus het college van bestuur.

Deel dit artikel