20 juni 2024

Brabant moet in acht jaar 2860 studentenkamers bouwen

TILBURG | NIEUWS | In de vier Brabantse studentensteden Den Bosch, Tilburg, Eindhoven en Breda moet in de periode tot het jaar 2020 het aanbod aan kamers/wooneenheden met 2860 worden uitgebreid.

Het gaat om verschillende typen woonruimten, variërend van de klassieke studentenkamer met gedeelde voorzieningen tot zelfstandige woningen. Dat blijkt uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting, die is opgesteld in opdracht  van onder meer OCW en Kences (Kenniscentrum Studenrenhuisvesting). Van elke stad met een hogeschool en/of universiteit is in kaart gebracht hoe de studentenaantallen zich naar verwachting de komende jaren zullen ontwikkelen, en wat de behoefte is aan studentenhuisvesting. Dat laatste zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin.

Volgens de monitor groeit het aantal studenten in Tilburg in de periode met 2440 tot 26.810. De benodigde extra woonruimte wordt geraamd op 880 wooneenheden. In Breda neemt het aantal studenten toe met 2560 tot 19.820. Dat vraagt om de bouw van 750 wooneenheden. In Eindhoven groeit het aantal studenten met 2450 tot een totaal van 26.330. De behoefte aan extra wooneenheden is geraamd op 850. In Den Bosch neemt het aantal studenten toe met 2460 tot 15.000. Dat vraagt om 380 nieuwe wooneenheden.

De toename van het aantal studenten in het hoger onderwijs in Brabant staat niet op zichzelf. Ook landelijk is er sprake van een aanhoudende groei. Pas vanaf 2025 daalt het aantal studenten aan hogescholen en universiteiten licht. In de berekeningen is geen rekening gehouden met maatregelen van het kabinet, zoals de invoering van een sociaal leenstelsel en het aanscherpen van de toelating. Dat zou een dempend effect kunnen hebben op de instroom van nieuwe studenten.

> Lees ook Er zijn 33.000 extra studentenkamers nodig, met meer luxe

Deel dit artikel