20 juli 2024

Avansstudenten met autisme gebaat bij hulp van studiegenoten

BREDA | NIEUWS | Avans Hogeschool heeft goede ervaringen opgedaan met studenten die studiegenoten met een stoornis in het autistisch spectrum helpen met hun studie.  

Vierdejaarsstudenten die het afgelopen jaar de minor GGZ agoog van Sociale Studies volgden, ontwierpen een speciale training voor  studentbegeleiders. Studenten met autisme die gebruikmaken van deze speciaal opgeleide trainers, zijn lovend over de effecten op hun studieresultaten.

De begeleiding voor autistische studenten is gestart op de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu,  één van de academies van Avans Hogeschool waar de laatste jaren een stijging van het aantal studenten met autisme zichtbaar was.  Studenten uit het 4e jaar van de minor GGZ agoog (psychiatrie) van de Academie voor Sociale Studies namen het initiatief tot het ontwerpen van een gerichte training voor studenten.

Basistraining

Zij ontwikkelden een basistraining met onder meer bepaalde relevante kennis over autisme. Uit onderzoek blijkt dat autistische studenten bijvoorbeeld veel moeite hebben met het bewaren van overzicht over hun studieopdrachten en het maken van een goede planning. Ook het opnemen en verwerken van nieuwe informatie in een nieuwe situatie levert vaak problemen op.

Afgelopen jaar is gestart met het zogeheten pilot-project  sOs (studie ondersteunende studenten)  waaraan slechts een aantal studenten met stoornissen in het autistisch spectrum aan deelnamen. Inmiddels heeft het  succesvolle project een uitgebreid vervolg gekregen met meerdere studenten. Er ligt een uitgebreid draaiboek klaar waar alle andere academies van Avans Hogeschool gebruik van kunnen maken.
[Bron: persbericht]

Deel dit artikel