23 mei 2024

Lector Delnooz: Kwaliteit van de leerkracht is te meten

BREDA | NIEUWS | Is de kwaliteit van de de lessen van een leerkracht te meten? Volgens Paul Delnooz, lector Avans Pabo in Breda, kan die vraag bevestigend worden beantwoord. Hij heeft een instrument ontwikkeld om dat de kwaliteit vast te stellen.

Het gaat om een instrument dat verwant is aan de Creatieve Actie Methodologie, een onderwijskundige aanpak waarvan de kern is dat ze leerlingen aanzet tot kritisch denken. Volgens Delnooz blijkt uit alle experimenten die binnen het Lectoraat van de Pabo zijn uitgevoerd dat opbrengsten toenemen. Het reken- en taalniveau van de leerlingen ging omhoog, de motivatie van de leerlingen nam toe en hun oppositionele gedrag verminderde. In deze methode speelt de leerkracht een cruciale rol.

In een vervolgonderzoek van het lectoraat is gekeken naar een manier om de kwaliteit van de lessen van een leerkracht vast te stellen en om zonodig handvatten aan te reiken voor verbetering. In het onderzoek zijn de leerkracht-kenmerken zijn in een vragenlijst gezet. Ervaren personen die de leerkrachten zowel binnen als buiten de lessen kenden, hebben vervolgens aangegeven in hoeverre de leerkrachten werken volgens kenmerken van de Creatieve Actie Methodologie.
Tevens is bijgehouden of de leerdoelen zijn behaald en de leerkracht de leerlingen motiveert en storend gedrag weet te voorkomen. Op deze manier zijn de leerkrachtkenmerken en onderwijsresultaten van 52 leerkrachten in kaart gebracht.

De resultaten van de experimenten zijn bevestigd door de vragenlijst. De mate waarin een leerkracht voldoet aan de geïnventariseerde leerkrachtkenmerken blijkt voor zestig procent bepalend te zijn voor het resultaat in de klas, aldus Delnooz. Voor zover bekend is hiermee voor het eerst sprake van een instrument dat de kwaliteit van de leerkracht meet én voorspellende waarde heeft.
[Bron: persbericht]

Deel dit artikel