18 juli 2024

Een andere kijk op de jeugd: One World Citizens

EINDHOVEN | NIEUWS | Jongeren een stem geven en daadwerkelijk invloed laten uitoefenen. Dat beoogt One World Citizens (OWC), een initiatief van Monique van Dam. Op 9 en 10 oktober komen jongeren op het complex StrijpS in Eindhoven bijeen om te laten zien wat hen bezighoudt en voor hen belangrijk is.

Monique van Dam heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor vernieuwing van het onderwijs, omdat ze vindt dat jongeren in het huidige systeem niet of onvoldoende tot hun recht komen. ‘Jeugd en jongeren verdienen een gelijkwaardige plek in de samenleving’. Met One World Citizens, dat in 2012 gestart is, geeft ze een nieuwe kijk op de jeugd: wat zij zien, kunnen en nodig hebben. Van Dam is dan wel de gangmaker van dit initiatief, het zijn vooral de jongeren zelf die de touwtjes in handen hebben. Meer dan honderd jongeren hebben zich gedurende anderhalf jaar in hun vrije tijd gebogen over hoe ze handen en voeten konden geven aan het idee van On World Citizens.

Dat heeft vorig jaar geresulteerd in een jeugdplatform met de naam LIVING LEGEND en een plan van aanpak waarmee de jongeren het voortouw nemen in versterking van hun betrokkenheid bij de lokale en internationale samenleving. Op 9 en 10 oktober is er in Eindhoven een evenement waarin thema’s de revue passeren die voor jongeren belangrijk zijn. De deelnemers gaan in dialoog met beleidsmakers en laten daarmee zien dat ze belangrijke gesprekpartners zijn die hele zinnige ideeën hebben voor het oplossen van allerlei maatschappelijke vraagstukken. Het gaat bijvoorbeeld over vraagstukken op het gebied mensenrechten, jeugdwerkgelegenheid, completer onderwijs, duurzaam ondernemerschap en innovatie in de zorg.

Het evenement eindigt op 10 oktober met BRAIN PICKNICK, een duurzame lunch op de Nationale Dag van De Duurzaamheid. Hieraan doet ook Jef Staes mee met de keynote ‘No Sheeping’. Staes is een Vlaamse denker met uitgesproken opvattingen over noodzakelijk innovatie van onderwijs en ondernemerschap.
De Eindhovense wethouder Schreurs komt tijdens de picknick in een co-creatiesessie met jongeren meedenken over beleidsadvies dat de jongeren na afloop van het event aan Europa kunnen presenteren. Beleidsadvies dat de lokale ondernemende betrokkenheid van jeugd en de dialoog met beleidsmakers ondersteunt. Want dit is een vast onderdeel van de Europese Jeugdagenda 2012-2018. Dat advies wordt in november aan het Europees Parlement aangeboden.

> Meer informatie over het event in Eindhoven

 

 

Deel dit artikel