23 juni 2024

Scholen voor praktijkonderwijs geven medewerkers schouderklop

TILBURG | NIEUWS | Omdat de medewerkers van het praktijkonderwijs in Brabant hard werken krijgen ze van hun directies een stevige schouderklop. Dat gebeurt in de vorm van een happening in Tilburg, met een programma dat deels serieus, deels ontspannend is.

Het initiatief is geboren in het directeurenoverleg van Praktijkonderwijs Brabant, legt Theo van Gils, directeur van het Praktijk College in Tilburg uit. “Wij vinden dat de medewerkers waardering verdienen voor hun enorme inzet voor de leerlingen op de praktijkscholen. Dat verdient een pluim, temeer omdat de omstandigheden voor onze sector onzeker zijn. Wij kijken met spanning uit naar de wet Passend Onderwijs, want die heeft misschien ook voor het praktijkonderwijs grote gevolgen.”

De mensen in het praktijkonderwijs kenmerken zich door hun gedrevenheid en hun verbondenheid met hun pupillen. “Daarom bieden we de medewerkers op 11 november een inspirerende, gepassioneerde ontmoeting aan in het Willem II Stadion in Tilburg. Wij verwachten dat ongeveer vierhonderd van de achthonderd medewerkers op de uitnodiging ingaan”, aldus Van Gils.

Workshops
De keuze voor 11-11 is geen toeval, de ontmoeting heeft een wat carnavalesk karakter. Maar er is ook een uitgebreid programma van workshops over uiteenlopende onderwerpen. De workshops worden o.a. ingevuld door medewerkers van de praktijkscholen. “De bedoeling van de bijeenkomst is ook dat medewerkers van elkaars ervaringen leren, ideeën opdoen. Omdat praktijkscholen in hun regio de enige in hun soort zijn, is het lastig om tot een uitwisseling te komen. Daar voorziet deze ontmoeting ook in”, zegt Van Gils.

De directies van 19 van de 21 praktijkscholen in Brabant vormen sinds twee jaar een overlegplatform, onder meer bedoeld voor informatie-uitwisseling en gezamenlijke belangenbehartiging. Dat alles in een meerjarenperspectief. Het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs hecht erg aan dit soort initiatieven en steunt de ontmoeting daarom met een subsidie.

Arbeidsmarktperspectief
Een van de actuele zorgpunten van de directies is het arbeidsmarktperspectief voor de leerlingen na afronding van hun opleiding aan een praktijkschool. Door de economische omstandigheden komen ze moeilijker aan de bak, aldus Van Gils. Ook het vinden van stageplaatsen is lastiger, waarbij de praktijkscholen concurrentie ondervinden van leerlingen die in het kader van hun maatschappelijke stage op zoek zijn naar een stageplek.

De deelnemende scholen zijn:
BHC Praktijkonderwijs(Boxtel); Commanderij College locatie Praktijkonderwijs (Gemert); De Rijzert (Den Bosch); Fioretti College voor praktijkonderwijs (Veghel); Het Hooghuis locatie De Singel (Oss); IVO Deurne, deelschool De Sprong (Deurne); Koninklijke Visio – Onderwijs (Grave); Pius X College (Bladel); Praktijkonderwijs Schijndel locatie Elde College; Praktijkschool Eindhoven; Varendonck College VMBO/Praktijkonderwijs (Asten)
Da Vinci College(Roosendaal); Het Kwadrant (Bergen op Zoom); MET Praktijkonderwijs (Waalwijk); Praktijkschool Breda; Praktijkschool De Zwaaikom (Oosterhout).
 
► Meer informatie op deze site

Deel dit artikel