19 juni 2024

Business School Notenboom werkt mee aan pilot van OCW

EINDHOVEN | NIEUWS | Business School Notenboom, met vestigingen in Hilversum, Eindhoven en Maastricht, is betrokken bij een pilot die beoogt het ondernemend onderwijs te stimuleren. De proef is opgezet op verzoek van de Nederlandse en Vlaamse ministeries van Onderwijs.

Notenboom is als enige particuliere opleider in Nederland geselecteerd om een bijdrage te leveren aan de proef ‘bijzonder kenmerk ondernemen in het hoger onderwijs’. Met dit bijzonder kenmerk kunnen onderwijsinstellingen laten zien dat de opleiding voldoende basis biedt op het gebied van ondernemendheid/ondernemerschap. Notenboom werkt reeds een aantal jaren samen met de stichting Jong Ondernemen met als doel de ontwikkeling tot ondernemer of ondernemende professional verder te stimuleren. Iedere student van Notenboom richt met een kleine groep een eigen onderneming op dat wordt ingeschreven als studentbedrijf van de KvK.

Doel pilot
De pilot ‘bijzonder kenmerk ondernemen in het hoger onderwijs’ wordt ontwikkeld door de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO). Doel van de pilot, waaraan maximaal tien bachelor/masteropleidingen van hogescholen en universiteiten uit Nederland en België kunnen deelnemen, is een kader met criteria te ontwikkelen op basis waarvan een oordeel gegeven kan worden over het wel of niet toekennen van een bijzonder kenmerk ondernemen. Dit kenmerk wordt aanvullend op de reguliere accreditatie op opleidingsniveau toegekend.

[Bron: persbericht]

Open avond
Op 28 augustus 2012 is er op de vestigingen Eindhoven en Maastricht en op 29 augustus op de vestiging Hilversum van Business School Notenboom een open avond. Deze informatieavond start om 17.00 uur en duurt tot circa 19.00 uur.

Deel dit artikel