24 juni 2024

Fontys Hogeschool Sociale Studies mag doorstart maken

EINDHOVEN | NIEUWS | Fontys Hogeschool Sociale Studies in Eindhoven heeft van het college van bestuur de kans gekregen om een doorstart te maken. De hogeschool heeft een jaar de tijd om te bewijzen dat ze bestaansrecht heeft.

Dat staat te lezen in een tussenrapportage over de gang van zaken van Fontys Hogescholen (Marap-I 2012). De Hogeschool Sociale Studies, die ruim zeventig jaar bestaat,  heeft het de laatste jaren moeilijk. Er was veel ontevredenheid onder studenten over de kwaliteit van de opleidingen. De Hogeschool Sociale Studies biedt opleidingen in de richtingen Cultureel Maatschappelijke Vorming, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.

Terugloop studenten
Het aantal studenten studenten is in de periode 2007 – 2011 met eenderde afgenomen van bijna 2100 tot bijna 1400. In diezelfde periode steeg het aantal studenten sociale studies bij Avans Hogeschool fors. Vanwege de problematiek is een jaar geleden een kwalitatieve reorganisatie in gang gezet bij de Hogeschool Sociale Studies van Fontys.

Volgens het college van bestuur van Fontys is er inmiddels vooruitgang geboekt. De instroom van nieuwe studenten is – op basis van vooraanmeldingen – substantieel hoger dan vorig jaar. De studententevredenheid echter is nog niet significant toegenomen. Gezien de stand van zaken heeft het college van bestuur de Hogeschool Sociale Studies nog een jaar respijt gegeven. In die periode moet de school laten zien dat aan voorwaarden is voldaan op het gebied van instroom, studenttevredenheid, accreditatie en ziekteverzuim.

Deel dit artikel