27 mei 2024

Er is helemaal geen tekort aan techniekstudenten

BLOG | Maar liefst 310 pagina’s omvat het Nationaal Techniekpact 2020 dat vandaag is gepresenteerd. En er staan de handtekeningen onder van tientallen besturen van sector- en brancheorganisaties. Het valt niet mis te verstaan, we hebben met een urgent economisch en maatschappelijk probleem te maken. Er is, ondanks de crisis, de komende jaren een schreeuwend tekort aan goed opgeleid technisch personeel. En dus is het van het hoogste belang dat (veel) meer jongeren een technische opleiding gaan volgen.

In het rapport worden tal van cijfers genoemd om te illustreren dat het techniekonderwijs een flinke boost moet krijgen. Naar schatting heeft het bedrijfsleven jaarlijks behoefte aan 30.000 extra techneuten, vooral op (v)mbo-niveau. En om daar in te voorzien is het onder meer nodig dat de kinderen op de basisschool al vertrouwd worden gemaakt met wetenschap en technologie. De idee daarachter is dat kinderen, als ze later een studiekeuze moeten maken, meer ontvankelijk zijn voor een technische opleiding. Tot zover is het pleidooi in het Techniekpact goed te volgen.

50 procent afgestudeerden werkt niet in de techniek
Maar dan op pagina 23 van het Nationaal Techniekpact, staat een opmerkelijke zin die het hele verhaal van jongeren-en-techniek in een ander daglicht stelt. Want er volgen nu al meer dan genoeg jongeren een technische opleiding! Het staat er echt. Citaat: ‘Momenteel studeren jaarlijks ca. 56.000 technici af. De helft van deze afgestudeerden kiest nu voor een baan in de techniek’.
Ik heb de zin drie keer moeten lezen voor ik het kon geloven, maar het staat er echt. De helft van de 56.000 (!)  studenten die jaarlijks een techniek-diploma behalen gaat NIET in de techniek werken. Let wel, het gaat niet over tussentijdse uitvallers, maar om gediplomeerden. Ra ra hoe kant dat? In het rapport heb ik het antwoord niet kunnen vinden.

Is het niet veel zinniger om eens te onderzoeken waarom zoveel afgestudeerde technici het vak waar ze voor opgeleid zijn links laten liggen, in plaats van nog meer jongeren te verleiden om voor een technische studie te kiezen? Is het niet veel effectiever om de aandacht te richten op het binnenboord houden van jonge mensen die al een diploma hebben, dan aan te kondigen dat je als minister de (veronderstelde) pretstudies gaat aanpakken? Is het niet een enorme kapitaalvernietiging als jaarlijks 28.000 techniekstudenten niets of nauwelijks iets doen met het vak waar ze voor zijn opgeleid?

Deel dit artikel