5 maart 2024

Voorzichtig optimisme bij de pabo’s Brabant over instroom nieuwe studenten

NIEUWS | De drie pabo’s in Brabant zijn voorzichtig optimistisch over de nieuwe studenten die zich aanmelden om opgeleid te worden tot leerkracht basisonderwijs. Bij hogeschool De Kempel,  Fontys Hogescholen zit de groei met name bij de deeltijdstudenten. Ook landelijk is die trend zichtbaar.

Robert Verbruggen, voorzitter van het college van bestuur van De Kempel in Helmond, noemt de toename van het aantal deeltijders een goede ontwikkeling. Het zijn vooral mensen die nu nog in een andere sector werkzaam zijn, en een overstap maken naar het basisonderwijs. “Deze zij-instromers hebben ervaring opgedaan in een andere baan, vaak in het bedrijfsleven. Ze zijn doorgaans ook hoger opgeleid en zijn een aanwinst voor het onderwijs.”

Ook Astrid Venes, directeur van de vijf Fontys pabo’s (Hogeschool Kind en Educatie), is te spreken over de interesse van deze groep mensen. “Het zijn vaak hbo en wo-afgestudeerden die er op latere leeftijd voor kiezen om leraar te worden.” De belangstelling is zelfs zo groot dat Fontys afgelopen in februari voor het eerst met een groep van 36 deeltijders kon starten. In voorgaande jaren waren er te weinig aanmeldingen. Volgens Venes zijn het vooral mensen die in de loop van hun carriere een switch maken om alsnog te kiezen voor een baan waar hun hart ligt. “Ze zijn over het algemeen zeer gemotiveerd.”

Op de pabo van Avans zijn de aanmeldcijfers vrijwel gelijk aan vorig jaar, maar de verwachting is dat komende jaren de instroom met twintig procent groeit. Het optimisme bij de Brabantse pabo’s wordt verder gevoed door een gestaag groeiend aantal mannen dat zich inschrijft. Bij Avans is dat ongeveer een kwart van de eerstejaars, vorig jaar was dat twintig procent.

Bij De Kempel ligt het percentage mannelijke eerstejaars rond de dertig procent. Bij Fontys eveneens een positieve trend, daar is een stijging tot 27 procent. Met als uitschieter de (kleine) locatie in Veghel met 34 procent.
Fontys is projectleider van ‘Veel Meer Meester’, een landelijk initiatief om meer jongens voor de klas te krijgen. Volgens Venes werpt deze aanpak zijn vruchten af. Wat ook helpt is onder meer een aangepast curriculum, de groepssamenstelling, de vorm van toetsen en het niet hoeven starten met een kleuterstage.

Meer banen beschikbaar

De arbeidsmarkt voor leerkrachten begint in het zuiden langzaam weer tekenen van krapte te tonen. Volgens Verbruggen van De Kempel is vraag en aanbod nu nog tamelijk in evenwicht, maar dat gaat kantelen naar een grotere behoefte aan leerkrachten. “In zuidoost-Brabant hebben nogal wat besturen hun formatie afgelopen jaren aan moeten passen op de krimp van het aantal leerlingen. Nu de maatregelen geëffectueerd zijn ontstaan er weer vacatures.”

Hij leidt die ommekeer ook af uit het teruglopen van de vervangingspools. “Afgelopen jaren moesten afgestudeerden noodgedwongen genoegen nemen met een baan als invaller, maar nu zie je dat ze sneller een vaste aanstelling krijgen aangeboden.”

Defensie en banken

De pabo’s in Nederland die samenwerken binnen Radiant, zoals De Kempel, zijn ook in gesprek met Defensie en met de Rabobank over het omscholen van medewerkers tot leerkrachten. “Bij de banken verdwijnen veel banen en met de begeleiding van werk-naar-werk kun je deze medewerkers wellicht een nieuw perspectief bieden in het onderwijs”, aldus Verbruggen. Ondanks de positieve trend bij de instroom in de pabo is er ook teleurstelling. Het blijft lastig om leerlingen met een vwo-diploma binnen te halen, die gaan naar de universiteit. “Als je als vwo’er kiest voor de pabo, dan moet je sterk in je schoenen staan. De druk vanuit de omgeving is toch vooral dat je je talenten vergooit als je met een vwo-diploma niet naar universiteit gaat. Dat speelt bij hbo-opleidingen.”

Cijfers*

De Fontys pabo’s hebben tot nu toe 462 (voltijd en deeltijd) studenten ingeschreven. Vorig jaar waren dat er 473. Maar in februari van 2017 zijn ook al 36 deeltijders gestart.

De Kempel heeft tot nu toe 235 (waarvan 32 deeltijd) studenten ingeschreven. Vorig jaar waren dat er 230.

De pabo van Avans Hogeschool heeft tot nu toe 181 (waarvan 28 deeltijd) studenten ingeschreven. Een aantal dat vrijwel  gelijk is aan vorig jaar.

*) Dit zijn voorlopige cijfers, op 1 oktober sluit de inschrijftermijn.

 

> Ga hier naar de site Veel Meer Meester
> Lees hier het bericht van de Vereniging van Hogescholen over de instroom op de pabo’s

Lees hier het interview met een gymnasiaste die voor de pabo koos

 

Landelijk is de instroom van de pabo sinds 2002 gehalveerd. Bron: Stamos
Deel dit artikel