19 juni 2024

Gymnasiaste Sascha Duif koos bewust voor de pabo

Sascha Duif koos na het gymnasium bewust voor de pabo.

INTERVIEW | Sascha Duif (20) deed het gymnasium en koos daarna bewust voor een opleiding tot leerkracht basisonderwijs aan Pabo De Kempel in Helmond.

door Emmanuel Naaijkens

Op het Willibrordusgymnasium in Deurne fronsten ze toch wel even met de wenkbrauwen. Leerling Sascha Duif te kennen gaf dat ze zich wilde inschrijven voor de opleiding leerkracht basisonderwijs. Met haar gymnasiumdiploma lag het toch veel meer voor de hand dat ze naar de universiteit zou gaan? Het leren ging haar zo gemakkelijk af, dan ga je toch niet naar het hbo? Maar Sascha Duif, inmiddels derdejaars, liet zich niet van de wijs brengen. “Voor mij stond al heel jong vast dat ik graag juf wilde worden. Toen ik op pabo De Kempel ging kijken, klikte het meteen. Ik wist, dit is superleuk.”

Sascha kreeg voor die studiekeuze de volledige steun van haar ouders. “Ze zeiden, je moet kiezen voor waar je gelukkig van wordt. Er is geen enkele druk op me uitgeoefend.” Dat laatste is vrij uitzonderlijk. Vooral de directe omgeving wil nog wel eens met onbegrip reageren als een vwo’er zijn of haar oog laat vallen op een opleiding aan een hogeschool. Dat wordt dan toch al gauw gezien als een ‘verspilling van talent’ of het ‘mislopen van een mooie carrière’.

Achter het bureau

Ze is overigens niet over een nacht ijs gegaan. Sascha Duif heeft ook haar licht opgestoken bij de universitaire studies psychologie en pedagogische wetenschappen. “Voor mij stond vast dat ik met kinderen wilde gaan werken. Maar bij Pedagogische Wetenschappen vertelden ze me dat je in dat beroep vooral veel plannen schrijft en niet zoveel in contact kom met de kinderen zelf. Dat heeft voor mij de doorslag gegeven om naar de pabo te gaan.”

Pabo De Kempel biedt, net als andere pabo’s, een speciaal programma voor gemotiveerde, bovengemiddelde studenten. Op De Kempel doen deze studenten naast hun reguliere pabotraject een schakelprogramma dat hen de mogelijkheid geeft om aan de Open Universiteit een master onderwijswetenschappen te volgen. In vier jaar tijden hebben deze studenten dan een hbo- en een universitaire bacheloropleiding afgesloten. Sascha Duif volgt ook deze route, maar als die niet bestond in Helmond, zou ze toch naar de pabo zijn gegaan.

“Ik hou ervan om heel direct in de praktijk te werken. Na vier weken ging ik al voor het eerst op stage, geweldig!” Ze had, als ze graag met kinderen werkt, in het hbo ook voor bijvoorbeeld Sociaal Pedagogisch Werk kunnen kiezen, maar dat sprak haar toch minder aan. “Ik vind het leuk om dingen uit te leggen, om kinderen iets te leren, in een veilige omgeving zodat ze tot hun recht komen.”

________________________________________________________________

 ‘Vooroordeel doorbreken’

Het begint al op de middelbare school. In de studievoorlichting aan vwo’ers wordt toch vaak het beeld uitgedragen dat je met een atheneum- of gymnasiumdiploma naar de universiteit gaat. Dat ook een opleiding aan een hogeschool een optie is, blijft onderbelicht. Marcel Lemmen, manager initieel onderwijs aan Pabo De Kempel, heeft daar trouwens nog wel begrip voor. “Je moet hoge verwachtingen hebben van je leerlingen, ze stimuleren eruit te halen wat erin zit.”

Maar niet met het argument dat het hoger beroepsonderwijs een maatje te licht is voor vwo’ers. “Wij bieden een Challenge Program voor vwo’ers en voor de betere havist. Dat is een academische opleiding die een regulier pabotraject en een schakelprogramma voor de master Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit combineert.” Het is een pittig traject dat voor de student veel uitdaging en verdieping biedt. “We zien dat meer vwo’ers daardoor voor het hbo kiezen, maar dat zouden er wel meer mogen zijn. Ik denk dat het Challenge Program nog niet voldoende op het netvlies staat bij de vwo’er.”

Het is niet uit eigenbelang dat Lemmen een lans breekt voor de academische variant van de pabo en een vooroordeel probeert weg te nemen. “Het basisonderwijs heeft behoefte aan leerkrachten die een stevige theoretische basis hebben en bijvoorbeeld in de dagelijkse onderwijspraktijk onderzoek kunnen doen. Daar is de kwaliteit van het onderwijs mee gediend.” Er is vanuit de basisscholen op dit moment ook veel vraag naar leerkrachten die bijvoorbeeld een hbo-master Leren en Innoveren op zak hebben, of een universitaire master in Onderwijswetenschappen.

[Dit artikel is ook gepubliceerd in de onderwijsbijlage van de Brabantse dagbladen, juni 2016]

 

Deel dit artikel