18 april 2024

Avans pabo wijdt symposium aan opbrengstgericht werken

BREDA | NIEUWS | Het jaarlijks symposium van de pabo van Avans in Breda is deze keer gewijd aan het thema opbrengstgericht werken. Deelname aan het symposium staat open voor alle belangstellenden uit het onderwijs.

Opbrengstgericht werken is een van de pijlers van het onderwijsbeleid van het kabinet en is vastgelegd in het actieplan ‘Basis voor presteren’. Dat wordt gesteund door de PO-raad zoals verwoord in het manifest ‘In tien jaar naar de top’. OCW en PO-raad hebben in januari van dit jaar in een bestuursakkoord afgesproken dat ze zich zullen inspannen om de resultaten van het primair onderwijs te verbeteren. Het kabinet stelt daar extra geld voor beschikbaar.

Uit onderzoek dat de Onderwijsinspectie in 2010 heeft gepubliceerd blijkt dat basisscholen de rekenprestaties van hun leerlingen kunnen vergroten door opbrengstgericht te gaan werken. Scholen waar leerlingen beter presteren, evalueren de leerresultaten van hun leerlingen vaker en trekken conclusies uit die gegevens. Leraren op deze scholen hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en stemmen hun les af op de verschillen tussen hen. Leerlingen die extra zorg nodig hebben, krijgen die van leraren die daarvoor de specifieke benodigde kennis hebben. Aldus de inspectie destijds.
Het bevorderen van opbrengstgericht werken kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal zeer zwakke en zwakke scholen en aan het verkorten van de verbetertrajecten, concludeerde de inspectie.
Het programma van het symposium van Avans is als volgt

13.00 – 13.30 uur Ontvangst met koffie, thee en broodjes
13.30 – 13.40 uur Welkom door dagvoorzitter Jos van der Pluijm, projectleider opbrengstgericht
werken van Projectbureau Kwaliteit / PO-raad
13.40 – 14.15 uur Centrale inleiding door Guuske Ledoux, onderzoeker en wetenschappelijk
directeur van het Kohnstamm Instituut.
Maar wat is opbrengstgericht werken? Is het iets nieuws en waar komt het vandaan? Wat wordt er van scholen verwacht, en wat moet of kan dat opleveren? In de lezing wordt op deze vragen ingegaan.
Voordelen en valkuilen van opbrengstgericht werken komen aan de orde, evenals de relatie met de pas ingevoerde referentieniveaus. Hoe hoog moeten scholen de lat leggen, en kan dat ook? En gaat opbrengstgericht werken alleen over taal en rekenen of over meer dan dat?

14.15 – 14.25 uur Programmawissel
14.25 – 15.25 uur Workshopronde 1*
15.25 – 15.40 uur Programmawissel en pauze
15.40 – 16.40 uur Workshopronde 2*
16.40 – 17.15 uur Forumdiscussie onder leiding van Jos van der Pluijm
17.15 uur Netwerken en gezamenlijke borrel

Locatie: Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1, 4818 CR Breda

De beschrijving van de workshops is te vinden op http://partnerinkennis.avans.nl. Aanmelden via deze site.

Deel dit artikel