20 juli 2024

Bekwaam vakman, mondig burger, goed mens

Beroep: onderwijs | aflevering 5.39

COLUMN | Als iemand mij zou vragen naar de opbrengst van de hei-dag met het College van Bestuur, dan zou mijn antwoord zijn: we zijn eruit! Ik weet natuurlijk niet of dat gevoel gedeeld wordt door alle 17 aanwezigen want ik schrijf geheel en al voor eigen rekening, maar toch, dat is mijn indruk: we zijn er uit! We zijn het eens over waartoe wij op aarde zijn, als school: om bij te dragen aan de vorming van onze schoolpopulatie tot bekwaam vakman, mondig burger en goed mens.

Niet toevallig past dat mooi op de drieslag die Putters benoemt in zijn mooie essay ‘Moedig onderwijsbestuur’: rendement voor de arbeidsmarkt (vakman) (1) , binding aan de samenleving (burger) en Bildung (mens), want dat essay hadden we als uitgangspunt van ons gesprek genomen.  En niet toevallig is de titel van dit stukje de slogan van een van de voorvaderen van onze school, want in zoiets fundamenteels als de missie van beroepsonderwijs  is natuurlijk continuïteit.

Een hele dag op de hei met het voltallige College van Bestuur, de ondernemingsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad – heb je dan een leuke dag?
Ach, zo bleek, als het goed weer is wel. En goed weer was het , donderdag 3 juli. Het tafereel deed me onvermijdelijk denken aan wat er op school gebeurt als het mooi weer is: dat leerlingen (2) gaan zeuren. ‘Meneheer, mogen we buiten les?’
Want het voltallige College van Bestuur, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de ondernemingsraad van Onderwijsgroep Tilburg hebben de hele donderdag niet op de hei maar op het grasveld gezeten, in de schaduw van enkele monumentale eiken. Heerlijk! Leerlingen hebben duidelijk gelijk, met hun gezeur.

Ik wil er (nog steeds geheel voor eigen rekening) nog twee dingen over zeggen – en dan nog twee.
Ten eerste is het geen vrijblijvende conclusie, die drieslag, want we constateerden allemaal dat ‘Bildung’ ontbreekt in onze onderwijsvisie en dat dat er in moet. Misschien moet het zelfs wel voorop!
En een andere constatering die mij tot vreugde stemde was, dat we ervoor moeten waken dat procedures en de hele formele mikmak ons niet moeten afhouden van de inhoud van bestuur en onderwijs. Procedures moeten dienen, niet bepalen!  Als het leidt tot beter onderwijs, mag het gerust een keer buiten het lokaal, in het gras.

(1) Graag had ik hier een andere term dan ‘vakman’ gebruikt want de helft van onze schoolpopulatie bestaat uit meisjes. Zullen we ‘vakmens’ munten? Heeft iemand een beter idee?
(2) ‘Onderwijsgroep Tilburg’ bestaat uit middelbaar beroepsonderwijs (ROC Tilburg), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Vakcollege Tilburg) en we hebben ook havo en vwo (VAVO), en educatie en een Internationale Schakelklas. Het valt niet mee om goede terminologie te gebruiken (studenten, leerlingen, deelnemers) dus als ik ergens over de schreef ben gegaan: sorry.

> Vorige aflevering Onze neuzen bloeden!

Deel dit artikel