23 mei 2024

Film laat helder zien wat in Breda passend onderwijs is

BREDA | NIEUWS | Passend onderwijs – er is geen ander begrip dat de laatste maanden het onderwijsnieuws zo gedomineerd heeft. Met dank aan het brede protest tegen de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet.

Maar door alle ‘gedoe’ is buiten beeld geraakt wat passend onderwijs is. In Breda is daar nu in voorzien met een film met de titel ‘Als leren niet vanzelf gaat’. De makers van de film (Merijn Scheifes en Pauline Vrieling) laten overtuigend zien hoe vier leerlingen, die om uiteenlopende redenen moeite hebben met leren, toch op een plek zitten waarbij ze zich goed kunnen ontplooien.

Die plek kan, met extra ondersteuning, de gewone basisschool zijn, of een school voor speciaal onderwijs. De film geeft van beide opties voorbeelden en dat werkt zeer verhelderend. Dat is vooral te danken aan het feit dat alle partijen (school, ouders, leerling) aan het woord komen. Iedere betrokkene geeft vanuit het eigen perspectief zijn of haar kijk op de zaak. En hun verhalen zijn een goede illustratie van de worsteling die ze moeten doormaken voor er een oplossing is gevonden waar iedereen vrede mee heeft.

Dat komt vooral tot uiting in de verhalen van de leerlingen Jip en Brenna die een overstap van de gewone basisschool naar een speciale basisschool maakten, respectievelijk SbO Westerhage en SbO De Leye. Dat was geen gemakkelijke beslissing voor de ouders, met name in het geval van Jip. De moeder brengt in de film goed de innerlijke strijd onder woorden die haar bezighield.

Alternatief

Enerzijds zie je als ouder het liefst dat je eigen kind net als zijn leeftijdgenootjes gewoon de basisschool doorloopt. Anderzijds moet je constateren dat je kind ongelukkig is en niet goed in zijn vel zit omdat het niet (meer) mee kan komen met de rest van de groep. Op dat moment is een speciale school het enige alternatief. Voor ouder en kind betekent dat verwachtingen, zoals iedereen die heeft, niet uitkomen.

Het verdriet van de ouders werd echter dragelijker toen ze zagen dat Jip op de speciale basisschool opbloeide. In die omgeving voelde hij zich veilig en kreeg hij de ruimte om zich te ontplooien. Toch is de film niet alleen een aanrader voor ouders van kinderen die (mogelijk) extra begeleiding nodig hebben. Het zou verplichte kost moeten zijn voor álle ouders omdat er zo meer begrip kan ontstaan  voor deze categorie leerlingen In de film kom klip en klaar naar voren dat sommige kinderen lijden onder de negatieve reacties van hun omgeving; ze raken hun zelfvertrouwen helemaal kwijt.

Professionals

Maar ook de professionals kunnen hun voordeel doen met ‘Als leren niet vanzelf gaat’. Zo legt een leerkracht uit dat een besluit om een kind de overstap naar een sbo-school te laten maken een kwestie van lange adem is. De professionals hebben vaak al lang vastgesteld dat zo’n overstap de beste oplossing is, maar de ouders hebben dan nog de begrijpelijke hoop dat hun zoon of dochter het met extra ondersteuning toch redt op de gewone school. Als de sbo-school uiteindelijk ook bij de ouders in beeld komt is het eigenlijk al te laat.

De film is gemaakt in opdracht van de samenwerkingsverbanden WSNS Regio Land van Nassau en INOS (Breda e.o.). Dat juist deze organisaties het initaitef hebben genomen is geen toeval. Zij hebben de afgelopen jaren al flink wat ervaring en expertise opgebouwd met passend onderwijs.

> De film is uitgebracht op dvd. Meer informatie bij INOS  en Regio Land van Nassau

> Bekijk ook de video ‘Pareltjes van passend onderwijs in Midden-Brabant’

Deel dit artikel