16 april 2024

TU/e helpt 3 vwo’ers bij keuze voor wiskundevak

EINDHOVEN | NIEUWS | Leerlingen in 3 vwo moeten een eindexamenprofiel kiezen en als ze een teschnische studie willen volgen is (extra) wiskunde daarin van belang. De TU/e helpt deze leerlingen om daarin de juiste keuze te maken.

Wiskune A is al verplicht voor alle vwo’ers (en voor havisten vanaf 2015/2016), maar daarnaast kunnen leerlingen kiezen uit wiskunde B, C of D. Met het oog op toelating tot een vervolgopleiding is het van belang dat een leerling de goede wiskudesoorten in het examenpakket heeft. Voor de TU/e speelt ook een rol dat er meer leerlingen kunnen instromen in de technische opleidingen en dat ze daarbij niet gehinderd worden door een verkeerd of onvolledig pakket. Er is de komende jaren veel behoefte aan hoog opgeleide bèta’s.  

Wiskunde Wereld loopt van 22 tot en met 31 januari in het Gaslab op het TU/e terrein.  De Wiskunde Wereld is een wedstrijd, opgebouwd uit twee delen. In het eerste deel gaan de vwo-scholieren langs bij zes verschillende thema’s, te weten een postkantoor, reisbureau, dokter, bioscoop, restaurant en de politie. Bekende omgevingen, maar aan wiskunde wordt hier vaak niet gedacht. Ze maken bij ieder thema in groepjes opdrachten om zogenoemde Xi – de munteenheid van de Wiskunde Wereld – te verdienen.

Per thema krijgen de scholieren vier opgaven, die elk aansluiten bij een wiskunde richting (A, B, C of D). Na de thema-opgaven spelen de leerlingen het finalespel. Uit ervaring weet de faculteit Wiskunde en Informatica dat dit spelelement leidt tot veel enthousiasme en betrokkenheid bij de scholieren en de docenten. Vaak hebben scholieren een verkeerd of negatief beeld van wiskunde. Met Wiskunde Wereld laat de TU/e zien hoe verassend het vak wiskunde is en in welke dagelijkse toepassingen wiskunde zit.

Inspiratie voor docenten
Ook voor de docenten van de middelbare scholen is een belangrijke rol weggelegd. Zij nemen twee thema’s voor hun rekening. Dit levert naast een kostenbesparing ook een extra contact- en monitormoment op voor de docenten met de leerlingen. Zo kunnen ze tijdens andere voorlichtingsactiviteiten teruggrijpen op voorbeelden uit de Wiskunde Wereld. Op deze manier draagt de TU/e bij aan het keuzeproces op een vlak dat voor scholen moeilijk is in te vullen.

> Meer informatie is te vinden op www.wiskundewereld.nl.
[Bron: persbericht]

Lees ook:

Proefschriften TU/e: Breuken in de leerlijn breken leerlingen op
Oproep op High T aan meisjes: overweeg opleiding tot bètadocent

Docenten wiskunde en informatica kunnen ‘bijtanken’ op TU/e
Goirlese scholier bewijst op Olympiade in Argentinië wiskundetalent

Vlaanderen kampt ook met groeiend tekort aan leraren wiskunde

Deel dit artikel